Kontakt

Hufiec ZHP Szczecin
ul. Ogińskiego 15
71-431 Szczecin

Numery kont

Rachunek główny hufca
(darowizny, składki członkowskie itp.)
30 1750 0012 0000 0000 3165 0372
Rachunek Stanicy Harcerskiej “Bukowina” w Binowie
(do wpłat należności za korzystanie z ośrodka)
74 1750 0012 0000 0000 3165 0453
Rachunek do wpłat składek zadaniowych
(NIE do składek członkowskich)
59 1750 0012 0000 0000 3297 3997
Rachunek do wpłat na Harcerską Akcję Letnią i Zimową
(obozy, kolonie, półkolonie, zimowiska)
43 1750 0012 0000 0000 3165 0429

Wszystkie rachunki prowadzone są w banku:
BNP Paribas (dawne Raiffeisen) Al. Jerozolimskie 179 Warszawa