Komenda Hufca Szczecin

  • phm. Paweł Woś – Komendant hufca
  • phm. Patrycja Banaś – Skarbnik hufca
  • pwd. Hanna Lepieszkiewicz – Zastępca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą
  • pwd. Norbert Piątkowski – Zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
  • pwd. Damian Jabłonowski – Członek komendy hufca ds. wizerunku i promocji (rezygnacja z dn. 11.11.2020 r.)

Kontakt: szczecin@zhp.pl

Skład Komendy Hufca Szczecin ZHP na lata 2019-2023