Szkoleniowa Akcja Harcerska 2019` SZAH – edycja WIEŻA

Posted by: | Posted on: Sierpień 19, 2019

KURS DRUŻYNOWYCH DRUŻYN STARSZOHARCERSKICH

KURS DRUŻYNOWYCH DRUŻYN WĘDROWNICZYCH

Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich i drużyn wędrowniczych organizowany jest przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufca Szczecin ZHP (Chorągiew Zachodniopomorska) w formie Zgrupowania Kursów Drużynowych Drużyn Starszoharcerskich i Drużynowych Drużyn Wędrowniczych SZAH 2019` – edycja WIEŻA

CEL: przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego drużyn harcerzy starszych i drużyn wędrowniczych

Miejsce: Szczecin i okolice (I i II biwak okolice Szczecina, III biwak w Szczecinie, dojazd na I i II biwak zapewnia organizator)

Terminy:
I biwak: 27-29.09.2019
II biwak: 25-27.10.2019
III biwak: 29.11-01.12.2019

Dodatkowa składka członkowska: 300zł (obejmuje m.in.: zakwaterowanie, obiady, materiały programowe i gospodarcze, kawa, herbata, woda, transport na I i II biwak ze Szczecina).

Dojazd na kurs (do Szczecina), karimata, śpiwór, naczynia (kubek, sztućce i talerz) oraz śniadania i kolacje są we własnym zakresie. 

Zasady kwalifikacji na kurs:

  • minimalny wiek – 16 lat (rocznikowo) na kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich oraz 17 lat (rocznikowo) na kurs drużynowych drużyn wędrowniczych,
  • ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego,
  • opłacone składki członkowskie,
  • zgłoszenie do dnia 12 września 2019r. uczestnictwa w kursie w formie ankiety zgłoszeniowej (przesłanie skanu kompletnie wypełnionej i podpisanej ankiety na adres mailowy: szah2019@gmail.com)
  • uregulowanie do dnia 15 września 2019r. składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa w kursie (kwota 300 zł) przelewem na konto bankowe Hufca Szczecin ZHP (ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin), prowadzone przez Raiffeisen Bank Polska S.A., o numerze: 59 1750 0012 0000 0000 3297 3997.

Warunki uczestnictwa i ukończenia kursu drużynowych drużyn starszoharcerskich / drużyn wędrowniczych można pobrać >>> TUTAJ

Limit miejsc: 10 -15 uczestników na każdy z kursów 

Wpłaty (składka zadaniowa 300 zł): 
Hufiec Szczecin ZHP

Ul. Ogińskiego 15

71-431 Szczecin
Raiffeisen Bank Polska S.A

59 1750 0012 0000 0000 3297 3997
z dopiskiem: składka zadaniowa na kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich* / wędrowniczych* (wpisać właściwe), imię i nazwisko Zgłoszenia do 12.09.2019r., wpłaty do 15.09.2019 roku – po zakwalifikowaniu się na kurs (informacje o zakwalifikowaniu się na kurs będą przesyłane niezwłocznie na adres mailowy wskazany jako kontakt w ankiecie)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: szah2019@gmail.com

  Czuwaj!

Komenda Zgrupowania Kursów

SZAH 2019` – edycja WIEŻA Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Comments are Closed