HALiZ

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Marzec 28, 2019

Nowa instrukcja HALiZ 2019

Druhny, Druhowie,

Z inicjatywy przewodniczki Beaty Ruszała – Szefowej Hufcowego Zespołu Programowego informujemy, że na naszej stronie www Hufca, w zakładce DO POBRANIA >> Dokumenty HAL/HAZ >> HAL 2019 opublikowano do wykorzystania aktualną Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wraz z załącznikami niezbędnymi do sprawnego przygotowania odpowiedniej formy wypoczynku.

Życzymy miłej lektury!

Posted by: | Posted on: Luty 25, 2019

Główna Kwatera ZHP przyjęła nową instrukcję HALiZ

Druhny, Druhowie,

informuję, że Główna Kwatera przyjęła nową instrukcję HALiZ, w której zostały naniesione m.in. zmiany zgłaszane przez chorągwie oraz wnioski z pilotażu Chorągwi Stołecznej.

Instrukcję razem z załącznikami można znaleźć tutaj:

https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-53-2019-z-dnia-20-lutego-2019-r-w-sprawie-instrukcji-harcerskiej-akcji-letniej-i-zimowej/

W załączeniu przesyłam plik z treścią Instrukcji, w której znajdują się zaznaczone zmiany.

Główne zmiany to:

 • naniesienie do wszystkich załączników odpowiednich klauzul informacyjnych wymaganych przepisami RODO,
 • usunięcie książki komendanta – podczas zbiórki pełnomocników HALiZ zadecydowaliśmy, że tę rolę pełni dziennik wychowawcy, a listę uczestników i protokoły kontroli formy HALiZ znaczna część organizatorów przechowuje odrębnie (poza książką komendanta)
 • uregulowanie kwestii kwaterek (p. 1.17 i 7a)
 • dodanie zapisów podkreślających, że komendant formy HALiZ odpowiedzialny jest za rozliczenie zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym
 • przesunięcie regulaminów obowiązujących podczas HALiZ do warunków uczestnictwa (wcześniej funkcjonowały jako odrębny dokument)
 • dodanie zapisu o możliwości zastosowania przyjętych w chorągwi kategorii podziału kosztów w książce finansowej, własnego wzoru planu finansowego lub rezygnacji z zatwierdzania go na poziomie chorągwi (p. 43)
 • uspójnienie z polityką rachunkowości wartości minimalnej (1500 zł) niskocennych składników majątkowych podlegających wpisowi do książki inwentarzowej (p. 81)
 • karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek powstała w dwóch wariantach: dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich; została uzupełniona o zapisy „załącznika do karty kwalifikacyjnej” tak, aby można było rozdać uczestnikom jeden druk
 • warunki uczestnictwa zostały uzupełnione o przykładowe zapisy (np. przykładowe regulaminy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, przykładowa lista wyposażenia uczestnika, zapisy informujące o pracy systemem małych grup itp.); dane kadry ograniczono do danych kierownika formy i kadry wychowawczej sprawującej opiekę nad konkretnym dzieckiem; dodano pole na informacje o koszcie obozu i terminarzu wpłat;
 • z warunków uczestnictwa usunięto miejsce na dane uczestnika, a oświadczenie związane z zapoznaniem się z warunkami (dla rodziców/opiekunów prawnych/osób pełnoletnich) umieszczono w załączniku do karty kwalifikacyjnej w związku z tym „warunki” można przekazać w formie elektronicznej, a do dokumentacji obozowej należy załączyć jedynie egzemplarz „warunków” przekazany rodzicom uczestników;
 • raport przedobozowy uspójniono z zapisami Instrukcji HALiZ oraz arkuszem lokalizacji oraz przeniesiono do pliku excel, gdzie z ukrytej zakładki (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę „raport przedobozowy” i w okienku, które się pojawi wybrać opcję „odkryj”) można skopiować wiersz w formacie gotowym do zamieszczenia w arkuszu lokalizacji.

Dodatkowo informuję, że w związku z licznymi zgłoszeniami sytuacji problemowych związanych z prawem do opieki na dzieckiem przez rodziców (pozbawienia lub ograniczenia praw) radca prawny rekomenduje zbieranie na kartach kwalifikacyjnych podpisów obojga rodziców. Poniżej przekazuję interpretację w tej sprawie:

Read More …

Posted by: | Posted on: Styczeń 28, 2019

HAL 2019: Kolonia i obóz harcerski zgrupowania Hufców Szczecin i Stargard ZHP

Posted by: | Posted on: Kwiecień 14, 2018

Nowa Instrukcja HALiZ

Główna Kwatera ZHP w dniu 11 kwietnia 2018 r. przyjęła uchwałę nr 4/2018 w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami w serwisie dokumenty.zhp.pl 

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Marzec 28, 2018

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.).

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać
w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy:
art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

Przygotował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Lipiec 8, 2017

„Patent na bezpieczne wakacje”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, informuje iż w związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego została zainaugurowana akcja pt. „Patent na bezpieczne wakacje”. W ramach akcji Główny Inspektorat Sanitarny opracował broszurę zawierającą informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

Zachęcamy wszystkie zuchy, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów uczestniczących w Harcerskiej Akcji Letniej do zapoznania się z „patentem” i stosowanie do zawartych w broszurze informacji.

Ulotka_GIS_str_1

Ulotka_GIS_str_2

phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Czerwiec 19, 2017

Ważna informacja dot. Krajowego Rejestru Karnego dla wychowawców HAL

Wizyta instruktora-wolontariusza w Sądzie Rejonowym w Szczecinie – Krajowy Rejestr Karny to nieodzowny element przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej. Powodem tej wizyty jest obowiązek posiadania przez każdego z wychowawców aktualnego zaświadczenia o niekaralności. Częstotliwość odwiedzin przez harcerzy stanowiska nr 9 w Sądzie Rejonowym, w którym to Starszy Inspektor Sądowy wydaje stosowne poświadczenia, wzrasta z dnia na dzień. Jednak mało kto wie, że zmieniła się podstawa prawna postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji. To powoduje zniecierpliwienie Inspektora i przedłuża cały proces, bowiem musimy dopisać odpowiednią i aktualną podstawę prawną, na mocy której wychowawca-wolontariusz zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Dlatego spieszę Wam donieść, że zgodnie z instruktażem Starszego Inspektora Sądowego w punkcie 11. Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy wpisać: „w związku z art. 92p ust. 8 punkt 2 ustawy z dnia 9 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943)„. Wówczas cały proces przebiegnie praktycznie bez słów, a i pracownik sądowy będzie zadowolony. 🙂

Z harcerskim pozdrowieniem – phm. Jerzy Ruszała

art. 92p ust. 8 punkt 2 z dnia 9 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943) brzmi:

„kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”

Posted by: | Posted on: Czerwiec 28, 2015

Spotkanie przedobozowe II Szczecińskiego Szczepu BRZASK Piecnik 2015

Zapraszamy Rodziców dzieci i młodzieży jadących na Obóz II Szczecińskiego Szczepu BRZASK Piecnik 2015` (18-31 lipca 2015r.) na informacyjne spotkanie przedobozowe, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. (wtorek) o godzinie 19.00 w siedzibie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie (I piętro.

Posted by: | Posted on: Kwiecień 22, 2015

NOWA Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Instrukcja HAL-HAZ
Instrukcja HAL-HAZ
Instrukcja-HAL_HAZ.pdf
5.2 MiB
574 Downloads
Szczegóły