Informacje o pracy biura hufca

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Grudzień 16, 2017

Skarbnik Hufca przypomina o zmianie podstawowej składki członkowskiej i o rozliczeniu zaliczek

Komenda Hufca przypomina o zmianie podstawowej składki członkowskiej, która od 1.10.2017 roku wynosi 12 zł za miesiąc.

 1. Dla osób, które zapłaciły za cały rok 2017 (48 zł) konieczna jest dopłata w wysokości 24 zł.
 2. Dla osób, które nie mają opłaconego IV kwartału 2017r. składka członkowska wynosi: 36 zł.

 

Skarbnik Hufca prosi również o uregulowanie wszystkich pobranych zaliczek do 20 grudnia 2017 roku.

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Maj 17, 2017

Pierwsze Spotkanie Kadry Hufca z Nową Komendą Hufca Szczecin

Szanowna Druhno i Druhu 😊

Już we czwartek 18 maja 2017 roku o godzinie 19:00 w harcówce hufcowej odbędzie się Pierwsze Spotkanie Kadry Hufca z Nową Komendą Hufca Szczecin. Na spotkaniu omówione zostaną bieżące sprawy organizacyjne, finansowe, szkoleniowe,  programowe i kwatermistrzowskie hufca.

Czekamy na Ciebie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do wspólnej dyskusji przy kubku ciepłej herbaty lub kawy. Razem możemy wiele… Do miłego zobaczenia. Czuwaj!

 Komenda Hufca Szczecin

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Kwiecień 8, 2017

Nowe władze Hufca Szczecin ZHP

W dniu 8 kwietnia 2017 roku odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca Szczecin ZHP, na którym wybrano nową Komendę Hufca i uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej Hufca.

Komenda Hufca:

 • phm Agnieszka Woś – Komendantka Hufca
 • phm. Jędrzej Namiotko – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
 • pwd. Patrycja Banaś – Członkini Komendy Hufca ds. programowych
 • pwd. Katarzyna Czepółkowska – Skarbnik Hufca
 • hm. Piotr Tomaszewski – Kwatermistrz Hufca

kh2017

Uzupełniony skład Komisji Rewizyjnej Hufca :

 • phm. Jacek Jurgowiak
 • phm. Joanna Druciarek
 • pwd. Nela Iskierska

krh2017

Wszystkim nowym funkcyjnym życzymy wielu sukcesów!  Czuwaj!

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Grudzień 19, 2016

Komunikat Skarbnika Hufca w sprawie zamknięcia roku obrachunkowego 2016 Hufca

kolkaZ-46Skarbnik Hufca Szczecin informuje, że na bazie wytycznych Skarbnika Chorągwi dotyczących zamknięcia roku finansowego (obrachunkowego) – do końca 2016 roku należy rozliczyć wszystkie pobrane zaliczki. Oznacza to, że do dnia 31.12.2016 roku należy wpłacić na rachunki bankowe Hufca niewykorzystane środki pieniężne, zaś do dnia 5 stycznia 2017 roku przekazać do Hufca rozliczenie zaliczki i dowody księgowe (faktury, rachunki, itp.). Obowiązek ten dotyczy także osób, którym ustalono dłuższy okres na rozliczenie pożyczki (muszą wcześniej rozliczyć zaliczkę).

Podobnie jak w zeszłym roku obowiązuje bowiem zasada, że wszystkie środki pieniężne na dzień 31 grudnia zdeponowane są na rachunkach bankowych Hufca, a konta hufca nie wykazują należności od instruktorów i harcerzy.

Natomiast faktury i rachunki dokumentujące poczynione przez jednostki zakupy, które nie są rozliczane w ramach pobranych zaliczek należy przedłożyć w Hufcu do 5 stycznia 2017 roku.

Skarbnik Hufca Szczecin przypomina, że Hufiec obowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad rachunkowości co oznacza, że osoby, które nie zastosują się do niniejszych zaleceń mogą być zobowiązane do zwrócenia pobranych środków lub nie otrzymają zwrotu pieniędzy.

Z harcerskim pozdrowieniem – phm. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca Szczecin

Posted by: | Posted on: Wrzesień 27, 2016

Nowe zasady dokonywania rozliczania biwaków, rajdów i innych imprez programowych

kartaDruhny i druhowie,

mija kolejny już miesiąc zbierania doświadczeń Komendy Hufca w kadencji 2015-2019, w tym także w zakresie organizacji i rozliczania przez jednostki hufca biwaków, rajdów i innych imprez programowych. O ile proces zgłaszania imprez przebiega sprawnie, to jednak proces rozliczania/zamykania/podsumowania finansowego tych wydarzeń wymaga doregulowania.

Dlatego też wprowadzam do stosowania z mocą obowiązywania od początku roku harcerskiego 2016/2017 Kartę rozliczenia imprezy (dostępną w zakładce Do pobrania/ Dokumenty Organizacyjne/ Zgłoszenia imprez; link bezpośredni do tej Karty znajduje się >>> tu).

Celem tej karty jest zweryfikowanie pierwotnych założeń i kalkulacji dotyczących wpływów i wydatków zawartych w Zgłoszeniu imprezy z rzeczywiście zebranymi/uzyskanymi środkami i ich rzeczywistym wydatkowaniem. Karta ta ma też na celu ustalenie salda końcowego środków pozostających po zakończeniu imprezy i podjęciu decyzji o jego dalszym przeznaczeniu.

W związku z powyższym Szefowie imprez przedkładając Skarbnikowi i Komendantowi Hufca do końcowego rozliczenia zaliczki i dowody księgowe związane z daną imprezą są zobowiązani do dołączenia wyżej wskazanej Karty rozliczenia imprezy.

z harcerskim pozdrowieniem – pwd. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca ZHP Szczecin

Posted by: | Posted on: Czerwiec 17, 2016

Przerwa wakacyjna dyżurów Hufca Szczecin

ZamknięteOd 22.06.2016 do 31.08.2016 biuro hufca będzie nieczynne!

W sprawach pilnych dyżury telefoniczne pełnić będą:

 • 22.06-10.07 Zastępca Komendanta Hufca A.Woś tel. 601280567
 • 11.07-05.08 Komendant Hufca M.Maćkowiak tel. 602498852
 • 06.08-16.08 Zastępca Komendanta Hufca A.Woś tel. 601280567
 • 17.08-31.08 Komendant Hufca M.Maćkowiak tel. 602498852

Rozliczenia finansowe wrzucamy do skrzynki (nadal obowiązują terminy rozliczeń – niestety rachunkowość nie wie co to wakacje), wysyłamy mailem informacje, ewentualnie dzwonimy do Skarbnika Hufca tel. 608241252

Opublikował: pwd. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Kwiecień 18, 2016

Finanse Hufca ZHP Szczecin dla opornych v.1.0: Wpłaty środków na konto Hufca

Druhny i druhowie,

ponieważ otrzymuję sygnały o „magicznych właściwościach” procesu transferu środków pomiędzy jednostką a Komendą Hufca obowiązujących w Hufcu ZHP Szczecin – przygotowałem małą ściągawkę / mały samouczek / poradnik „krok po kroku” w zakresie procesu pt.  Wpłaty środków na konto.

Finanse dla opornych v.1.0_Wpłata na konto KHMam nadzieję, że to wyjaśni ewentualne wątpliwości lub usystematyzuje wiedzę w tym zakresie 🙂

z harcerskim pozdrowieniem – pwd. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca ZHP Szczecin

Posted by: | Posted on: Styczeń 11, 2016

Przypomnienie o obowiązkach wynikających ze zmian w zakresie finansów Chorągwi

kolkaZ-46Druhny i Druhowie – szefowie jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Szczecin!

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem w Chorągwi systemowych zmian w zakresie finansów – zgodnie z zaleceniami Skarbnika Chorągwi – gotówka będąca w dyspozycji poszczególnych jednostek musi być przeniesiona na konto bankowe Hufca. Jest to niezbędna operacja, aby przejść na nowe zasady wykorzystywania środków. Prosimy, aby szefowie jednostek Hufca, którzy jeszcze tego nie uczynili, wywiązali się ostatecznie z tego obowiązku w terminie do 17 stycznia 2016 roku.

pwd. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca ZHP Szczecin

Posted by: | Posted on: Grudzień 28, 2015

W Sylwestra Biuro Hufca ZHP Szczecin nieczynne

Informujemy, że w Sylwestra 31.12.2015 Biuro Hufca Szczecin będzie nieczynne.
Zapraszamy na dyżur 29.12.2015 lub prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Posted by: | Posted on: Grudzień 25, 2015

Komunikat Komendy Hufca ZHP Szczecin w sprawie zmian w zakresie finansów Hufca

kolkaZ-46Komunikat Komendy Hufca ZHP Szczecin w sprawie zmian w zakresie finansów Hufca

 

Na podstawie „Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego” oraz wytycznych otrzymanych od Skarbnika Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, informujemy o zmianach w zakresie finansów Hufca Szczecin ZHP.

 

Druhny i Druhowie od nowego roku szykują się w Hufcu rewolucyjne zmiany w zakresie finansów. Zmiany pojawią się na kilku polach:

– Sprawa, chyba najtrudniejsza, to finanse jednostek. Od nowego roku finanse zostają przeniesione do hufców. Momentem zero jest wpłata przez jednostki sald końcowych wykazanych w książkach finansowych na konto bankowe Hufca. Musi nastąpić to z końcem roku, czyli do dnia 31.12.2015. Następnie szef jednostki będzie wykorzystywał środki w formie zaliczek, biorąc faktury na hufiec. Jednostki nie będą już prowadzić książek finansowych.

Prosimy zatem Szefów jednostek o przekazanie do 8 stycznia 2016 roku na skrzynkę e-mailową Skarbnika Hufca (jerzy.ruszala@szczecin.zhp.pl) informacji o stanie gotówki w jednostce i kwocie dokonanego przelewu. W przypadku, gdy dana jednostka nie posiada gotówki – również prosimy o przekazanie takiej informacji.

– Zgodnie z ww. instrukcją, działalność finansowo-gospodarczą prowadzą wyłącznie Podstawowe Jednostki Organizacyjne (PJO) ZHP (czyli: gromady, drużyny, kręgi i kluby specjalnościowe). Pkt. 161 powyższej instrukcji pozwala na przeniesienie prowadzenia takiej działalności na poziom szczepu, w którym są zrzeszone PJO. W takim przypadku PJO nie prowadzą działalności finansowo-gospodarczej, tylko prowadzi ją szczep.

Wobec powyższego, zobowiązuję Komendantów Szczepów Hufca ZHP Szczecin, do przeprowadzenia dyskusji (do dnia 31.01.2016) oraz podjęcia decyzji, na jakim poziomie będzie w szczepie prowadzona działalność finansowo-gospodarcza – czy na poziomie poszczególnych jednostek, czy na poziomie szczepu.

– Od nowego roku Chorągiew Zachodniopomorska rozpoczyna automatyzowanie księgowości i wprowadza na poziomie Chorągwi oraz na poziomie hufców system finansowo-księgowy „Symfonia”. Księgi rachunkowe będą prowadzone w module finanse i księgowość, w związku z tym, każdy hufiec zobowiązany będzie posiadać moduł „Symfonia handel”. Koszt takiego modułu wynosi 273,00 zł/na rok. Koszt ten będzie ponoszony przez Hufiec.

– Zmienia się termin przekazywania dowodów księgowych dokumentujących wydatki jednostki. Do tej pory były one przekazywane do hufca wraz z książką finansową. Od nowego roku będą składane na bieżąco do Komendy Hufca do 5-go dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu rozliczeniowym (pkt 155 Instrukcji), w formie papierowej.

– Komenda Hufca Szczecin informuje, że na bazie wytycznych Skarbnika Chorągwi do dnia 20.01.2016 zostaną opracowane oraz wprowadzone w szczególności następujące dokumenty:

 • wzór wniosku o wypłatę zaliczki
 • wzór formularza rozliczenia zaliczki
 • wzór opisu dowodu księgowego

Komendant Hufca ZHP Szczecin

/-/ phm. Marcin Maćkowiak