Informacje

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Lipiec 15, 2017

Kolejnych dwóch nowych instruktorów w Hufcu Szczecin

Z wielką przyjemnością informujemy, że w czwartek 6 lipca 2017 roku nasz Hufiec zyskał kolejnych dwóch nowych instruktorów: przewodniczkę Hannę Lepieszkiewicz oraz przewodnika Pawła Wosia.

Najpierw w wielkiej tajemnicy na przystanek przy ul. Wszystkich Świętych podjechał stary, czerwony, jednowózkowy tramwaj, z którego wyskoczył hm. Janusz Czyż i porwał oczekującego tam Pawła. W tramwaju stado uradowanych krewnych i znajomych królika śpiewało ulubione piosenki Pawła. W scenerii tramwaju retro, w obecności rodziny, druh Paweł złożył zobowiązanie instruktorskie na ręce swego opiekuna hm. Janusza Czyża. Zaraz po tym przewodnik Paweł Woś rozkazem Komendantki Hufca został mianowany Zastępcą Komendanta Hufca ds. organizacyjnych.

Po krótkiej trasie przebytej starym tramwajem, który starsi wspominali z sentymentem, wszyscy udali się do ogrodu różanego. Tam część harcerzy ustawiło się w szpaler, a każdy trzymał niebieską różę. Niczego nie spodziewająca się Hanna idąc szpalerem zbierała róże i ciepłe słowa dotyczące wejścia na ścieżkę służby instruktorskiej.  W obliczu rodziców i przyjaciół Hanna złożyła zobowiązanie instruktorskie na ręce swego opiekuna hm. Agnieszki Woś.

A potem wszyscy zostali zaproszeni na lody.  🙂

Witamy Was Hanno i Pawle w naszym gronie i życzymy Wam niesłabnącej energii w pracy nad młodzieżą i nad naszym środowiskiem harcerskim.

Czuwaj! phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Czerwiec 27, 2017

CHZKK KOMPAS zaprasza na kurs przewodnikowski „SPINAKER”

Chorgwiany Zespół Kadry Kształcącej KOMPAS zaprasza na kurs przewodnikowski „SPINAKER”

 1. Celem kursu jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.
 2. Termin: 23 -27.08.2017 r.
 3. Miejsce : Szczecin – Binowo.
 4. Koszt kursu: 250,00 zł  (uczestnicy przywożą ze sobą własny sprzęt turystyczny: namioty, śpiwory).
 5. Wymagania wobec uczestników:
 • minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo),
 • złożone Przyrzeczenie Harcerskie i staż roczny w ZHP,
 • opinia bezpośredniego przełożonego,
 • zgoda Komendanta Hufca.

6.    Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach,
 • wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę.

7.    Zgłoszenia:

 • do 01.08.2017 roku na załączonej dołączonej do ogłoszenia ankiecie na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl,
 • wraz z wniesieniem opłaty do 01.08.2017 r. na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa kurs przewodnikowski , imię i nazwisko uczestnika,
 • po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa  oraz informacjami organizacyjnymi.

8. Zapewniamy:

 •  nocleg w warunkach turystycznych,
 •  posiłki  od kolacji 23 sierpnia do śniadania 27 sierpnia,
 •  wyprawkę kursową,
 •  realizację programu,
 •  materiały kursowe.

Posted by: | Posted on: Maj 30, 2017

Hufiec Szczecin zyskał nowego instruktora

Z wielką przyjemnością informujemy, że w piątek 26 maja 2017 roku Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II i nasz Hufiec zyskał nowego instruktora, a jest nim przewodnik Sebastian Kanabaj.

W obecności członków Kręgu Instruktorskiego oraz członków Komendy Hufca Szczecin Sebastian złożył Zobowiązanie Instruktorskie na ręce swojego opiekuna harcmistrza Krzysztofa Kujawskiego. Witamy Cię Seba w naszym gronie i życzymy Ci, żebyś się nie zmieniał. Pozostań takim, jakim jesteś i pracuj z dziećmi i młodzieżą z niesłabnącą energią i zaangażowaniem.

Czuwaj! hm. Aleksandra Namiotko

Posted by: | Posted on: Maj 29, 2017

List Przewodniczącego i Naczelnika ZHP: Wspólnie twórzmy strategię ZHP 2025

Serdecznie zapraszamy wszystkich instruktorów do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii ZHP na lata 2018-2025.

Chcąc w pełni wykorzystać potencjał ZHP oraz wszystkie możliwości i szanse, które stoją przed naszą organizacją, pragniemy określić wizję ZHP w 2025 roku oraz ambitne cele służące jej realizacji.

Jeżeli strategia ta ma być narzędziem do pozytywnych zmian w ZHP, musi być realizowana w całym Związku przez wszystkie harcerskie komendy, drużyny i zespoły. Powinna być inspiracją do działań oraz drogowskazem, co do kierunku prac i ich celu. Strategia powinna pokazać, co będzie kluczowe dla rozwoju ZHP. Strategia wyznaczy najważniejsze cele dla wszystkich poziomów struktury organizacyjnej, pozostawiając dobór konkretnych sposobów ich realizacji harcerskim komendom. Zadanie znalezienia właściwej drogi do osiągnięcia założonych celów strategicznych stać będzie przed wszystkimi wspólnotami instruktorskimi w hufcach i chorągwiach ZHP.

Dlatego, przy tak tworzonej strategii nie może zabraknąć głosu żadnej harcerskiej komendy i instruktorów z różnorodnych środowisk. Konieczne jest poznanie Waszej opinii, aby postawione w strategii cele były faktycznie tymi najważniejszymi i najlepiej trafiającymi w potrzeby ZHP. Strategia, która ma służyć ZHP, musi odpowiadać na szanse i problemy, które stoją przed drużynami, a przez to także przed wspólnotami instruktorskimi hufców.

Bardzo zależy nam na tym, aby kadra ZHP uczestniczyła w tworzeniu strategii m.in. poprzez wyrażenie swojej opinii o tym, jak dzisiaj ocenia stan własnego środowiska. Służy temu ankieta przygotowana przez Zespół ds. Strategii ZHP, prowadzona przez Harcerski Instytut Badawczy. Znajdziecie ją Druhny i Druhowie pod adresem internetowym: http://a.panel.zhp.pl/ls/index.php/138254?lang=pl (w skróconej formie: https://goo.gl/NTIhsK).

Bardzo prosimy, abyście zechcieli wziąć udział w tej ankiecie, szczególnie drużynowi. Wasze odpowiedzi będą stanowić podstawę do formułowania zapisów strategii, a ich analiza zostanie przedstawiona na konferencjach jej poświęconych. Informacje o konferencjach oraz o bieżącej pracy Zespołu ds. Strategii znajdują się na stronie https://zhp.pl/strategia2025/.

Bardzo liczymy na Wasze wypowiedzi – czekamy na nie do 10 czerwca 2017 roku. Tylko dzięki nim możemy przygotować strategię, która będzie miała szansę pomóc Związkowi Harcerstwa Polskiego jak najlepiej wypełniać naszą misję. Wyrażając swoją opinię spowodujecie, że strategia dotknie spraw, które są autentycznie ważne dla środowisk harcerskich. Takie wspólne poczucie jest kluczowe, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego realizują wspólną wizję harcerstwa. Razem stworzymy strategię, którą później wspólnie będziemy realizować.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP

hm. Dariusz Supeł, Przewodniczący ZHP

Posted by: | Posted on: Maj 26, 2017

Znamy wyniki Konkursu Grantowego z Funduszu 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – Wiosna 2017

Sieszymy donieść, iż cztery jednostki z naszego Hufca złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie w ramach  Konkursu Grantowego z Funduszu 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – Wiosna 2017:

 • KSH „Potencjometr Artystyczny”,
 • 6 GZ „Zielone Żabki”,
 • 6 DH „Zielone Wilki”
 • 113 DH „Ogniki”.

Gratulujemy ciekawych pomysłów na przeprowadzenie zbiórek plenerowych, a pozostałe jednostki serdecznie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnych edycji Konkursu.

Posted by: | Posted on: Maj 3, 2017

Zaproszenie na warsztaty pt. „Rozwiń Skrzydła”

64 Drużyna Wędrownicza „Caligo” zaprasza zainteresowanych wędrowników i instruktorów na warsztaty pod hasłem „Rozwiń skrzydła”, które odbędą się 14 maja 2017 r. w harcówce Hufca przy ul. Ogińskiego 15.

 

W programie:

 • 9:00 – 11:00 – warsztaty z panem Maksymilianem Bieleckim, psychologiem, dotyczące kształtowania inteligencji emocjonalnej;
 • 11:30 – 13:30 – zajęcia z pedagogiem szkolnym, panią Renatą Lepieszkiewicz, dotyczące sposobów prowadzenia zabaw dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

Koszt udziału w warsztatach (składka zadaniowa): 5 zł.

Wpłaty dokonujemy na rachunek Hufca nr: 59 1750 0012 0000 0000 3297 3997. Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, składka zadaniowa Rozwiń Skrzydła.

Zgłoszenia kierujemy pod adres mailowy: warsztaty.rozwinskrzydla@gmail.com

Na zgłoszenia (wypełnione Karty zgłoszenia) i wpłaty czekamy do 7 maja.

Do zobaczenia!

Posted by: | Posted on: Kwiecień 25, 2017

Poradnik dotyczący sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej według nowych zasad

Druhny i Druhowie,

w imieniu Rady Naczelnej ZHP przekazujemy do ewentualnego wykorzystania Poradnik dotyczący sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej według nowych zasad. Zawiera on spot najważniejszych informacji o nadchodzących zmiach, jak również zbiór najczęściej zadawanych pytań z nimi związanych i wyczerpujące odpowiedzi Komisji Rady Naczelnej ZHP ds. zarządzania organizacją.

Poradnik dotyczący sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej według nowych zasad

Posted by: | Posted on: Kwiecień 24, 2017

Konkurs grantowy Funduszu 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP- wiosna 2017

Już po raz trzeci Komenda Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zaprosza wszystkie gromady, drużyny harcerskie, szczepy i kręgi z terenu Chorągwi do udziału w konkursie grantowym z funduszy 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

W tym roku formuła konkursu się nie zmienia – przeczytajcie regulamin (tutaj pewne zapisy uległy doprecyzowaniu), zaplanujcie atrakcyjne, terenowe zbiórki i wyślijcie do nas wniosek zgłoszeniowy, a my postaramy się wesprzeć Wasze działania.

Pamiętajcie Chorągiew stawia na zgodność Waszej pracy z Harcerską Metodą Wychowawczą.

Do pobrania

Konkurs grantowy z Funduszu 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – pdf
Konkurs grantowy z Funduszu 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – docx

Źródło: www.zachpom.zhp.pl

Posted by: | Posted on: Kwiecień 21, 2017

Powstaje nowy hufiec ZHP – Hufiec Police

Ogromnie cieszymy się, że powstał nowy Hufiec Police.

To efekt kilkuletniej pracy i ogromna zasługa zarówno instruktorów 12 Szczepu Warpienisko, 28 Szczepu Ognia, ale również całego środowiska Hufca Szczecin.

Gratulując, dziękujemy za dotychczasowe wspólne przygody i ścieżki harcerskie. Trzymamy mocno kciuki za Wasze nowe cele, nowe pomysły, nowe wyzwania i dobrą, pełną radości, ich realizację.

Wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom nowego Hufca Police, życzymy, z całego harcerskiego serca, POWODZENIA!

Do zobaczenia na braterskich szlakach 😊

 

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

w imieniu II Szczecińskiego Szczepu BRZASK

Komenda Szczepu

Posted by: | Posted on: Kwiecień 19, 2017

Odwołana kwietniowa odprawa KH z kadrą Hufca Szczecin

Druhny i druhowie,

z uwagi na trwający jeszcze proces organizowania się nowej Komendy Hufca zaplanowana na 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) kolejna Odprawa KH z kadrą Hufca Szczecin zostaje przeniesiona na 18 maja 2017 roku (czwartek). Zachęcamy wszystkich drużynowych, przybocznych i zainteresowanych instruktorów do udziału w tej odprawie.

Prosimy o wyrozumiałość i do miłego zobaczenia

phm. Agnieszka Woś