Informacje

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Wrzesień 3, 2018

Nowe instrukcje GK ZHP w zakresie tworzenia i działania gromad, drużyn i kręgów!

Jak informuje Członkini Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – phm. Anna Piasecka-Grzegorek na stronie internetowej ZHP opublikowano Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Uchwała wprowadza m.in. nowe deklaracje członkowskie, deklaracje drużynowych, oraz oświadczenia rodziców Nieprzetartego Szlaku.

Nowe zasady obowiązują od 31 sierpnia 2018 roku i wprowadzają bardzo ważne klauzule odnoszące się do specyfiki działalności harcerskiej oraz do przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Dlatego szefowie wszystkich jednostek Hufca powinni niezwłocznie się z nimi zapoznać i dochować formalności zaraz po rozpoczęciu nowego roku harcerskiego.

Uchwałę oraz związane z nią załączniki można znaleźć na stronie https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-23-2018-31-sierpnia-2018-r-sprawie-zatwierdzenia-instrukcji-tworzenia-dzialania-gromady-druzyny-kregu-klubu-specjalnosciowego/

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018

Poradnik „Bezpieczeństwo w ZHP” – lektura obowiązkowa dla każdego instruktora

Poradnik „Bezpieczeństwo w ZHP” ma na celu przedstawienie organizatorom wypoczynku, wychowawcom, instruktorom i wszystkim innym osobom, które mogą w jakimś stopniu uczestniczyć w przygotowaniach i realizacji zadań związanych z organizacją harcerskiej pracy śródrocznej czy akcji letniej i zimowej, wskazówek dotyczących bezpiecznego zorganizowania pracy i zajęć. Przedstawione w poradniku materiały zostały zebrane z wielu źródeł – zarówno z poradników dedykowanych przez Ministerstwa, jak ustaw i rozporządzeń, opracowań dotyczących wypoczynku, a także na podstawie doświadczeń członków Zespołu ds. bezpieczeństwa w ZHP.

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018

Nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP, ogłasza nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w celu uzupełnienia stanu osobowego CKR ZHP.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię i nazwisko
 • stopień instruktorski
 • przydział służbowy
 • wiek
 • numer PESEL
 • numer ewidencyjny ESHD
 • wykształcenie i zawód
 • miejsce nauki lub pracy (stanowisko)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • wykaz obecnie pełnionych funkcji w ZHP
 • przebieg służby instruktorskiej
 • uzasadnienie chęci kandydowania, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności kandydata w realizacji zapisów § 72 ust. 2 Statutu ZHP
 • zgoda na kandydowanie (wzór poniżej)
 • oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok 2017/2018 (wzór poniżej)
Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat.ckr@zhp.pl do dnia 13 września 2018 r.

Zgoda na kandydowanie
„Wyrażam zgodę na kandydowanie do CKR ZHP. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu ZHP. Data i czytelny podpis kandydata”
Oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej
„Oświadczam, że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok 2017/2018 oraz posiadam opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP za rok 2018. Data i czytelny podpis kandydata”
Posted by: | Posted on: Sierpień 6, 2018

5. Festiwal Piosenki Harcerskiej objęty kolejnym honorowym patronatem

Posted by: | Posted on: Lipiec 24, 2018

Patronat Komendantki Chorągwi nad 5. Hufcowym Festiwalem Piosenki Harcerskiej

Posted by: | Posted on: Lipiec 12, 2018

Obóz „Aestiva Silva” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

Posted by: | Posted on: Lipiec 10, 2018

Nasz jubileuszowy 5. Festiwal objęty mecenatem Miasta Szczecin i Akademii Sztuki w Szczecinie

Posted by: | Posted on: Lipiec 4, 2018

Apel kończący rok harcerski 2017/2018r.

« 1 z 4 »
Posted by: | Posted on: Czerwiec 11, 2018

Przedłużony termin zgłoszeń na 5. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej BRZASK 2018

Druhny, Druhowie, Zuchny i Zuchy 😊

Uwaga: do dnia 22.06.2018 przedłużamy termin zgłoszeń na  5. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej BRZASK 2018.

Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł dla siebie inspiracji na repertuar, potrzebuje wsparcia gitarowego lub potrzebuje wskazówek wokalnych – zadzwońcie, napiszcie – znajdzie się pomoc.

W dniach 24-26.08.2018 odbędą się warsztaty przedfestiwalowe, które wzmocnią Was przed występem.

Teatr Lalek PLECIUGA w Szczecinie już nie może się Was doczekać w dniach 08-09.09.2018 r.

Przypominam, że w tym roku prezentujemy konkursowo piosenkę harcerską i harc-cover, czyli tworzony nowy utwór, poprzez napisanie własnego tekstu o tematyce harcerskiej i zaśpiewanie go do muzyki popularnej piosenki (przykładem jest piosenka „Stokrotka” śpiewana do popularnego utworu zespołu Dżem)

Festiwal ma charakter otwarty dla wszystkich członków ZHP.

Zgłoszenia wysyłajcie na adres f.brzask@gmail.com.

Regulamin 5 Festiwal BRZASK 2018
Regulamin 5 Festiwal BRZASK 2018
Regulamin-5.-Festiwal-BRZASK-2018.doc
284.0 KiB
125 Downloads
Szczegóły

Telefony kontaktowe:  601 280 567 (hm. Agnieszka Woś), 693 630 432 (pwd. Paweł Woś)

Pozdrawiam muzycznie 😊

Agnieszka Woś – Koordynator Festiwalu

Posted by: | Posted on: Maj 14, 2018

Spotkanie nt. Autorytet wychowawcy w czasach trudnych

Druhny i Druhowie,

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza na spotkanie 21 maja 2018 r. na godz. 18.00 do siedziby IPN przy ul. Janickiego 30. Gościem specjalnym będzie hm prof. dr hab. Marek Wierzbicki. Temat spotkania brzmi „Autorytet wychowawcy w czasach trudnych”.

Przyjrzymy się wspólnie kilku sylwetkom instruktorów harcerskich (prof. Tomasz Strzembosz, którego uczniem jest prof. Wierzbicki, poza tym Aleksander Kamiński i Stanisław Broniewski). W dyskusji podjęty zostanie temat budowania autorytetu i bycia autorytetem dzisiaj. Czego możemy się uczyć od przedwojennych i wojennych instruktorów? Co powoduje, że ktoś jest autorytetem dla młodzieży? Czy autorytet jest w ogóle potrzebny w pracy wychowawczej?

Temat niełatwy, ale liczymy, że uda nam się podzielić ciekawymi doświadczeniami.