1% podatku dla Hufca ZHP Szczecin

Numer KRS0000278582
Cel szczegółowy0200

1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Hufiec Szczecin  jest jednostką terenową Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, która znajduje się na liście organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.

2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie 1% na rzecz Hufca Szczecin jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę “Chorągiew Zachodniopomorska ZHP”, numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli 0000278582 oraz w rubryce “cel szczegółowy” numer “0200”.

Jeśli chcą państwo przekazać 1% podatku konkretnie dla drużyny do której należy Państwa dziecko w rubryce cel szczegółowy należy dodać KOD JEDNOSTKI, który można znaleźć na dole strony.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Chorągwi Zachodniopomorskiej urząd skarbowy przekaże w terminie do 3 miesięcy, następnie Chorągiew przekazuje pieniądze na konto Hufca Szczecin.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu PIT.

Na co przeznaczymy 1%?

1% podatku przeznaczymy na wsparcie działań wychowawczych jednostek hufca, m. in. na organizację zajęć świetlicowych, rajdów, biwaków oraz szkoleń dla prowadzących pracę z dziećmi i młodzieżą.

Numery szczegółowe naszych jednostek:

0200: Komenda Hufca
0201: Krąg Instruktorski ŻMIJOWE GNIAZDO
0202: 1 Tanowska Drużyna Harcerska SOKOŁY
0203: 2 Gromada Zuchowa DZIELNE GUMISIE
0204: 4 Gromada Zuchowa LEŚNE KRASNALE
0205: 5 Gromada Zuchowa DZIELNI APACZE
0206: 7 Drużyna Harcerska ZIELONA SIÓDEMKA
0208: 12 Drużyna Harcerska LEŚNI
0209: 13 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Wilki”
0210: 15 Drużyna Harcerska “Florek”
0212: 15 Gromada Zuchowa “Wioska Smerfów”
0214: 57 Drużyna Starszoharcerska SKRYCI
0215: 64 Obronna Drużyna Starszoharcerska CIEŃ
0217: 88 Drużyna Harcerska UROCZYSKO
0218: 99 Drużyna Harcerska “Wagabunda”
0220: 99 Gromada Zuchowa “Czarne Stópki”
0221: Poczta Harcerska Szczecin II
0222: 28 Szczep OGNIA
0223: II Szczeciński Szczep BRZASK
0224: HKKT PTTK Halny 10
0225: 64 Drużyna Harcerska ZIELONA ZARAZA
0226: 113 Drużyna Harcerska OGNIKI
0227: 1 Tanowska Gromada Zuchowa SOKOLIKI
0228: 6 Gromada Zuchowa ZIELONE ŻABKI
0230: 88 próbna Gromada Zuchowa “Tęczowe Piegusy”
0231: 10 Harcerski Szczep „Na Szlaku”
0232: 3 Drużyna Harcerska
0233: 45 Drużyna Harcerska BURZA
0234: Harcerski Klub Sportów Obronnych TESTUDO
0235: 10 próbna Drużyna Wędrownicza
0236: 64 Drużyna Wędrownicza CALIGO
0237: Krąg Starszyzny Harcerskiej POTENCJOMETR ARTYSTYCZNY
0238: Krąg Starszyzny Harcerskiej przy 12 Nowowarpieńskim Szczepie WARPIENISKO
0239: Harcerski Klub Łączności SP 1 ZCV
0240: 22 Drużyna Harcerska BŁĘKITNA
0241: 88 Drużyna Starszoharcerska REWERSO
0242: 57 Drużyna Wędrownicza
0243: 113 Gromada Zuchowa NIESFORNE WICHERKI
0244: Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II
0245: 12 Nowowarpieński Szczep WARPIENISKO
0246: 20 Drużyna Harcerska WILKI
0247: 113 Drużyna Starszoharcerska FALA
0248: 7 Drużyna Wędrownicza WATAHA
0249: Harcerski Klub Specjalnościowy Dziennikarsko-Radiowy WARTA
0250: 6 Drużyna Harcerska ZIELONE WILKI
0251: 12 Drużyna Starszoharcerska LEŚNA
0252: 31Drużyna Starszoharcerska OBŁAWA
0253: 98 Drużyna Wędrownicza MISERICORDIA
0254: 99 Gromada Zuchowa WŁÓCZYKIJE
0255: 8 Gromada Zuchowa WESOŁE KASZTANIAKI
0256: 52 Drużyna Harcerska SILVA
0257: 64 Gromada Zuchowa ŚWIETLIKI
0258: 65 Drużyna Harcerska PATRONUSY
0259: 113 Szczep ŻYWIOŁY
0260: 11 Drużyna Starszoharcerska UNITRA
0261: 9 Drużyna Harcerska KWIAT PAPROCI
0262: Harcerski Klub Ratowniczy Szczecin