Uchwała GK ZHP

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: Wrzesień 3, 2018

Nowe instrukcje GK ZHP w zakresie tworzenia i działania gromad, drużyn i kręgów!

Jak informuje Członkini Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – phm. Anna Piasecka-Grzegorek na stronie internetowej ZHP opublikowano Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Uchwała wprowadza m.in. nowe deklaracje członkowskie, deklaracje drużynowych, oraz oświadczenia rodziców Nieprzetartego Szlaku.

Nowe zasady obowiązują od 31 sierpnia 2018 roku i wprowadzają bardzo ważne klauzule odnoszące się do specyfiki działalności harcerskiej oraz do przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Dlatego szefowie wszystkich jednostek Hufca powinni niezwłocznie się z nimi zapoznać i dochować formalności zaraz po rozpoczęciu nowego roku harcerskiego.

Uchwałę oraz związane z nią załączniki można znaleźć na stronie https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-23-2018-31-sierpnia-2018-r-sprawie-zatwierdzenia-instrukcji-tworzenia-dzialania-gromady-druzyny-kregu-klubu-specjalnosciowego/

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Luty 28, 2017

Główna Kwatera ZHP przyjęła dwa regulaminy

soldier-1819827_1920W dniu 21 lutego 2017 roku Główna Kwatera ZHP przyjęła dwa regulaminy:

  • Regulamin Mundurowy,
  • Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

W Regulaminie Mundurowym ZHP:

  • dodano punkty 25 oraz 26, które dotyczą noszenia dodatkowej chusty w sposób skautowy oraz dopuszczono noszenie okrycia wierzchniego na mundurze i noszenia tylko widocznych elementów umundurowania,
  • dodano w punkcie 146, podpunkt 10 (wg nowej numeracji), że członek międzyhufcowego zespołu oznacza funkcję, jak członek zespołu hufcowego,
  • dodano w punkcie 144, podpunkt 3 (wg nowej numeracji) sformułowanie – „członek komendy szczepu”.

W Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego:

  • – dopuszczono wypłacanie zaliczki w formie innej niz gotówkowa (punkt 143),
  • – poprawiono zapisy dotyczące uprawnień do odwołania drużynowego i rozwiązania drużyny (punkt 131).

Nowe regulaminy znajdują się na stronie dokumenty.zhp.pl.

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 177/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

 

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 176/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP

Opracował: phm. Jerzy Ruszała