Od 01.09.2019 weszły zmiany dot. tworzenia i działania drużyny oraz zgody na przynależność do ZHP

Posted by: | Posted on: Wrzesień 4, 2019

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie zapisy znowelizowanej Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.  Dodatkowo, aby ułatwić składanie zgody na przynależność do ZHP i deklaracji członkowskich, uruchomiony został serwis internetowy, gdzie będzie można w sposób elektroniczny wypełnić i przesłać odpowiednią zgodę.

Jak to działa?

Kandydatowi na członka ZHP (16+) lub jego rodzicom/opiekunom prawnym (16-) należy podać:

 • adres do strony deklaracja.zhp.pl,
 • nazwę chorągwi, hufca i pełną nazwą jednostki,
 • służbowy adres e-mail drużynowego/właściwego komendanta (w chmurze Office365 ZHP).

Podczas wypełniania należy te dane wpisać we wskazanych miejscach. W załączeniu znajduje się proponowany tekst i szablon z miejscami na uzupełnienie wyżej wskazanych informacji, który drużynowi po uzupełnieniu mogą przekazać rodzicom.

Wypełniony formularz w postaci wiadomości e-mail trafi na adres wypełniającego deklarację/zgodę, adres drużynowego oraz adres służbowy hufca (w domenie *zhp.pl).

Deklarację/zgodę należy “zapisać jako pdf” i przechowywać w sposób elektroniczny w chmurze Office365 ZHP.

Jakie zmiany wprowadza znowelizowana instrukcja? 
Read More …


Plan pracy na rok harcerski 2019/2020

Posted by: | Posted on: Sierpień 27, 2019

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy!

Wakacje dobiegają końca, więc czas najwyższy zabrać się do pisania planu pracy Waszej jednostki na nadchodzący rok harcerski 2019/2020.

W tym roku proponujemy, aby wszystkie przesyłane  plany  pracy podstawowych jednostek organizacyjnych Hufca Szczecin  zawierały następujące informacje:

 1. charakterystykę jednostki (historia, obrzędowość, stan liczebny, kadra, praca z instrumentami metodycznymi, sojusznicy itp.)
 2. analizę jednostki (np. mocne strony, szanse, słabe strony, zagrożenia)
 3. podsumowanie wykonania programu pracy realizowanego w poprzednim roku harcerskim (ewaluacja)
 4. cele, zamierzenia, zadania (np. SMART)
 5. harmonogram działania jednostki.

Pozostawiamy Wam dowolność w zakresie formy przedstawienia powyższych informacji – liczymy na Waszą kreatywność w tym zakresie!

Przy pisaniu planu pracy gromady/drużyny/kręgu warto zapoznać się z artykułem zamieszczonym na stronie Hufca Szczecin w dniu 04.07.2019 r. („Jak napisać dobry plan pracy gromady i drużyny?”) oraz „Propozycjami programowymi Hufca Szczecin 2019-2020”, dostępnymi w zakładce dot. Rozkazów, uchwał i decyzji Komendy Hufca.

Pewnie słyszeliście już o zmianach związanych z Systemem Instrumentów Metodycznych. Śpieszę z informacją, że na razie pracujemy z dotychczasowym Systemem. Wdrożenie nowej propozycji planowane jest dopiero na wrzesień 2021. Do 30.08.2019 r. można zgłaszać swoje gromady/drużyny do udziału w pilotażu SIM (więcej informacji znajdziecie na stronie Hufca w artykule opublikowanym w dniu 14.08.2019 r. lub na stronie zhp.pl).

Wasze plany pracy prześlijcie najpóźniej do 30.09.2019 r. na adres: beata.ruszala@zhp.net.pl oraz szczecin@zhp.pl

W razie potrzeby służę pomocą – napiszcie do mnie na maila wskazanego powyżej lub zadzwońcie pod nr tel. 501-83-44-19.

 

pwd. Beata Ruszała

Szefowa Hufcowego Zespołu Programowego


Harcerze wolontariuszami na 40. PKO Półmaratonie Szczecin

Posted by: | Posted on: Sierpień 26, 2019

25 sierpnia 2019 roku na Jasnych Błoniach w Szczecinie o poranku reprezentacja Hufca Szczecin pojawiła się w Miasteczku Biegowym 40. PKO Półmaratonu Szczecin, aby pełnić służbę w Strefie Depozytów. Dzięki naszej działalności wielu zawodników mogło bezpiecznie skoncentrować się na biegu.

Dziękuję wszystkim harcerzom i instruktorom z Hufca Police ZHP, Hufca Szczecin ZHP, Hufca Szczecin-Pogodno ZHP za pracę wolontariacką przy obsłudze strefy depozytów podczas 40. PKO Półmaratonu Szczecin. Wasza praca była przykładem służby, która jest nieodzownym elementem harcerskiego wychowania. Mam nadzieję, że praca na rzecz bliźnich przyniosła Wam wiele satysfakcji oraz mnóstwo dobrej zabawy. Punkt 3 Prawa Harcerskiego mówi: „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”. Wy dziś pokazaliście jak pięknie można realizować to prawo w działaniu. Dziękuje i do zobaczenia znów za rok na 41. PKO Półmaratonie Szczecin – napisał po zakończeniu imprezy na stronach facebook’a hm. Marcin Maćkowiak – Koordynator Strefy Depozytów.

foto: Justyna Maćkowiak


Harcerskie Studio Piosenki rozpoczyna kolejny cykl spotkań

Posted by: | Posted on: Sierpień 22, 2019


Szkoleniowa Akcja Harcerska 2019` SZAH – edycja WIEŻA

Posted by: | Posted on: Sierpień 19, 2019

KURS DRUŻYNOWYCH DRUŻYN STARSZOHARCERSKICH

KURS DRUŻYNOWYCH DRUŻYN WĘDROWNICZYCH

Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich i drużyn wędrowniczych organizowany jest przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufca Szczecin ZHP (Chorągiew Zachodniopomorska) w formie Zgrupowania Kursów Drużynowych Drużyn Starszoharcerskich i Drużynowych Drużyn Wędrowniczych SZAH 2019` – edycja WIEŻA

CEL: przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego drużyn harcerzy starszych i drużyn wędrowniczych

Miejsce: Szczecin i okolice (I i II biwak okolice Szczecina, III biwak w Szczecinie, dojazd na I i II biwak zapewnia organizator)

Terminy:
I biwak: 27-29.09.2019
II biwak: 25-27.10.2019
III biwak: 29.11-01.12.2019

Dodatkowa składka członkowska: 300zł (obejmuje m.in.: zakwaterowanie, obiady, materiały programowe i gospodarcze, kawa, herbata, woda, transport na I i II biwak ze Szczecina).

Dojazd na kurs (do Szczecina), karimata, śpiwór, naczynia (kubek, sztućce i talerz) oraz śniadania i kolacje są we własnym zakresie. 

Zasady kwalifikacji na kurs:

 • minimalny wiek – 16 lat (rocznikowo) na kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich oraz 17 lat (rocznikowo) na kurs drużynowych drużyn wędrowniczych,
 • ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego,
 • opłacone składki członkowskie,
 • zgłoszenie do dnia 12 września 2019r. uczestnictwa w kursie w formie ankiety zgłoszeniowej (przesłanie skanu kompletnie wypełnionej i podpisanej ankiety na adres mailowy: szah2019@gmail.com)
 • uregulowanie do dnia 15 września 2019r. składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa w kursie (kwota 300 zł) przelewem na konto bankowe Hufca Szczecin ZHP (ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin), prowadzone przez Raiffeisen Bank Polska S.A., o numerze: 59 1750 0012 0000 0000 3297 3997.

Warunki uczestnictwa i ukończenia kursu drużynowych drużyn starszoharcerskich / drużyn wędrowniczych można pobrać >>> TUTAJ

Limit miejsc: 10 -15 uczestników na każdy z kursów 

Wpłaty (składka zadaniowa 300 zł): 
Hufiec Szczecin ZHP

Ul. Ogińskiego 15

71-431 Szczecin
Raiffeisen Bank Polska S.A

59 1750 0012 0000 0000 3297 3997
z dopiskiem: składka zadaniowa na kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich* / wędrowniczych* (wpisać właściwe), imię i nazwisko Zgłoszenia do 12.09.2019r., wpłaty do 15.09.2019 roku – po zakwalifikowaniu się na kurs (informacje o zakwalifikowaniu się na kurs będą przesyłane niezwłocznie na adres mailowy wskazany jako kontakt w ankiecie)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: szah2019@gmail.com

  Czuwaj!

Komenda Zgrupowania Kursów

SZAH 2019` – edycja WIEŻA


Rozkaz L.8/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku

Posted by: | Posted on: Sierpień 18, 2019

 Rozkaz L.8/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku

Read More …


Przetestuj nowe instrumenty metodyczne w swojej drużynie

Posted by: | Posted on: Sierpień 14, 2019

Poniższe zaproszenie kierowane jest do drużynowych, którzy chcieliby włączyć się w proces tworzenia nowych instrumentów metodycznych poprzez testowanie ich w pracy swojej jednostki pomiędzy styczniem 2020 roku a styczniem 2021 roku w ramach pilotażu SIM.

Proces przygotowania do pilotażu rozpoczynamy w sierpniu 2019 roku szkoleniami wstępnymi podczas Zlotu Kadry. Dla drużynowych, którzy nie będą w stanie wziąć w nim udziału, Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM) postara się zorganizować spotkania uzupełniające na przełomie sierpnia i września 2019 roku.

Warunkiem udziału w pilotażu jest także rzetelne wypełnienie Badania Drużynowego i udostępnienie ZIM jego wyników.  Nie ma to na celu oceny Waszej dotychczasowej pracy, jest za to niezbędne do ewaluacji wyników pilotażu, m.in. zidentyfikowania sytuacji, na które zaprojektowany system niedostatecznie odpowiada.

Następnie jesienią 2019 roku (pomiędzy wrześniem a grudniem) w pracy bezpośredniej z przydzielonym opiekunem (członkowie ZIM lub specjalnie przeszkoleni metodycy) odbędzie się proces indywidualnego przygotowania. Wsparciem do niego będzie także seria kilku tematycznych Webinariów, na których instruktorzy ZIM przedstawią najważniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem nowych instrumentów.

Zapisy do 30 sierpnia! Nie zwlekajcie – liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia odbywają się przez formularz.

Zgłaszając się do udziału deklarujesz udział w kilkugodzinnym szkoleniu wstępnym na żywo (sierpień-wrzesień 2019 roku), serii tematycznych Webinariów (wrzesień-grudzień 2019 roku) oraz bezpośredniej pracy z opiekunem (kontakt bezpośredni, ewentualne spotkania szkoleniowe w małej grupie lub indywidualne), a także regularnego przekazywania informacji zwrotnej (w tym także odczuć członków Twojej jednostki) do ZIM w formie kwartalnego wypełniania ankiety z pytaniami ilościowymi (w ciągu 2020 roku) oraz kwartalnych rozmów z opiekunem (w ciągu 2020 roku) oraz korzystania z innych form wsparcia ze strony opiekuna.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie procesu przygotowywania reformy oraz mapy drogowej konsultacji i pilotażu można znaleźć na dedykowanej stronie HUBU INFORMACYJNEGO GK ZHP.

źródło: zhp.pl


Od września 2019 roku nadchodzą bardzo ważne zmiany

Posted by: | Posted on: Sierpień 13, 2019

Druhny i Druhowie!

Wakacje pachnące lasem, wypełnione plecakiem przygód i beztroskim śmiechem, nieuchronnie zmierzają ku końcowi. Pomysły do zrealizowania w pracy Waszych drużyn, w nowym roku szkolnym, na pewno już plączą Wam się po głowach.

Od września 2019 roku nadchodzą również pewne, bardzo ważne zmiany. Dotyczą one przede wszystkim drużynowych i przybocznych.

Proszę Was o zapoznanie się z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 73/2019 z dnia 30 czerwca 2019r. w sprawie planu działań na lata 2019-2021 w celu zwiększenia liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego i wzmocnienia w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy (istotny jest załącznik do tej uchwały).

Uchwałę i załącznik znajdziecie pod linkiem:

https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-73-2019-z-dnia-30-czerwca-2019-r-w-sprawie-planu-dzialan-na-lata-2019-2021-w-celu-zwiekszenia-liczby-instruktorow-w-gronie-osob-pelniacych-funkcje-druzynowego-i-wzmocni/?fbclid=IwAR2vFGVicV7CXL6gmvNkr51zn35DkUH6d_CajQRm6jjfDlLlQT65Mg9yHKs

W układzie graficznym (4 schematy) zmiany te zaprezentowano na profilu Facebook ZHP:

https://www.facebook.com/ZHPpl/photos/pcb.10159111049899466/10159111048939466/?type=3&theater

Sporo pracy przed nami wszystkimi, ale damy radę! … BO JAK NIE MY, TO KTO? 😊

Czuwaj!

phm Anna Piasecka – Grzegorek


Główna Kwatera ZHP przyjęła do realizacji Program Wsparcia Szczepów.

Posted by: | Posted on: Sierpień 9, 2019

Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka. Szczepy pełnią ważną rolę w jej realizacji, gdyż zapewniają harcerkom i harcerzom ciąg wychowawczy. Dzięki temu zmiana jednostki jest dla nich naturalna.

W celu doskonalenia pracy szczepów Główna Kwatera ZHP przyjęła do realizacji Program Wsparcia Szczepów. Zobaczcie, co zawiera ten program i jakiej pomocy możecie oczekiwać od swoich przełożonych 😊

phm. Anna Piasecka-Grzegorek

 


6. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „BRZASK” objęty honorowym patronatem Naczelniczki ZHP

Posted by: | Posted on: Sierpień 6, 2019