6 Drużyna Harcerska „Zielone Wilki” bierze udział w realizacji projektu

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018


Poradnik „Bezpieczeństwo w ZHP” – lektura obowiązkowa dla każdego instruktora

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018

Poradnik „Bezpieczeństwo w ZHP” ma na celu przedstawienie organizatorom wypoczynku, wychowawcom, instruktorom i wszystkim innym osobom, które mogą w jakimś stopniu uczestniczyć w przygotowaniach i realizacji zadań związanych z organizacją harcerskiej pracy śródrocznej czy akcji letniej i zimowej, wskazówek dotyczących bezpiecznego zorganizowania pracy i zajęć. Przedstawione w poradniku materiały zostały zebrane z wielu źródeł – zarówno z poradników dedykowanych przez Ministerstwa, jak ustaw i rozporządzeń, opracowań dotyczących wypoczynku, a także na podstawie doświadczeń członków Zespołu ds. bezpieczeństwa w ZHP.


Nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018
Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP, ogłasza nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w celu uzupełnienia stanu osobowego CKR ZHP.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię i nazwisko
 • stopień instruktorski
 • przydział służbowy
 • wiek
 • numer PESEL
 • numer ewidencyjny ESHD
 • wykształcenie i zawód
 • miejsce nauki lub pracy (stanowisko)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • wykaz obecnie pełnionych funkcji w ZHP
 • przebieg służby instruktorskiej
 • uzasadnienie chęci kandydowania, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności kandydata w realizacji zapisów § 72 ust. 2 Statutu ZHP
 • zgoda na kandydowanie (wzór poniżej)
 • oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok 2017/2018 (wzór poniżej)
Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat.ckr@zhp.pl do dnia 13 września 2018 r.

Zgoda na kandydowanie
„Wyrażam zgodę na kandydowanie do CKR ZHP. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu ZHP. Data i czytelny podpis kandydata”
Oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej
„Oświadczam, że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok 2017/2018 oraz posiadam opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP za rok 2018. Data i czytelny podpis kandydata”

5. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej: Naczelniczka ZHP życzy uczestnikom niezapomnianych wrażeń

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018


5. Festiwal Piosenki Harcerskiej objęty kolejnym honorowym patronatem

Posted by: | Posted on: Sierpień 6, 2018


Patronat Komendantki Chorągwi nad 5. Hufcowym Festiwalem Piosenki Harcerskiej

Posted by: | Posted on: Lipiec 24, 2018


Obóz „Aestiva Silva” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

Posted by: | Posted on: Lipiec 12, 2018


Hufiec Szczecin na obchodach 73. rocznicy przejęcia przez polską administrację zarządu nad Szczecinem i Dnia Pionierów Miasta Szczecina

Posted by: | Posted on: Lipiec 12, 2018

5 lipca 2018 roku harcerze Hufca ZHP Szczecin wzięli udział w obchodach 73. rocznicy przejęcia przez polską administrację zarządu nad Szczecinem i obchodach Dnia Pionierów Miasta Szczecina. U stóp Pomnika Czynu Polaków delegacja harcerzy i instruktorów naszego Hufca złożyła symboliczną wiązankę kwiatów. W sobotę 7 lipca 2018 roku zaś odbyły się z kolei imprezy związane z Urodzinami Szczecina. Z tej okazji w Ogrodzie Różanym zaprezentowały się zespoły wokalne i taneczne, odbyły się różne warsztaty dla dzieci i wystawy.

« 1 z 3 »

Nasz jubileuszowy 5. Festiwal objęty mecenatem Miasta Szczecin i Akademii Sztuki w Szczecinie

Posted by: | Posted on: Lipiec 10, 2018


Apel kończący rok harcerski 2017/2018r.

Posted by: | Posted on: Lipiec 4, 2018
« 1 z 4 »