XXII Ogólnopolski Harcerski Rajd „GRYF”

Logo

XXII Ogólnopolski Harcerski Rajd „GRYF”

SZCZECIN  24-26.04.2015

REGULAMIN

Gryf to strażnik złota północy, czyli bursztynu. Gryf to również symbol zręczności i siły. W końcu XI wieku lub też na początku wieku XII wizerunek gryfa pojawił się na Pomorzu. Książęta ze słowiańskiego rodu Gryw, którzy władali Pomorzem Zachodnim od około wieku X-XII do XVII, uczynili gryfa godłem swojej krainy. Już po raz XXII zapraszamy Was do Miasta Gryfa – Szczecina. Już po raz XXII chcemy pokazać Wam, że do Szczecina przyjeżdża się tylko raz … potem … zawsze się wraca. XXII Rajd Gryf jest szczególny, gdyż w 2015r. świętujemy 70 – lecie polskiego Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Charakter Rajdu

XXII Rajd „Gryf” to spotkanie harcerskich środowisk wszystkich pionów metodycznych, z całej Polski.

Udział w Rajdzie obejmuje:

 • realizację zadania przedrajdowego
 • uczestnictwo w wybranej trasie Rajdu
 • uczestnictwo w koncercie jednego z najbardziej znanych zespołów harcerskich
 • apel kończący Rajd, z uczestnictwem włodarzy Miasta Szczecin oraz kompanii honorowej 12 Brygady Wojska Polskiego

 

W ramach Rajdu organizatorzy zapewniają:

 • harcerską przygodę
 • plakietkę Rajdu, • okolicznościową kartę pocztową, wydaną przez Pocztę Harcerską Szczecin II • okolicznościowy stempel Rajdu
 • nagrody dla zwycięzców tras
 • gorący posiłek w sobotę oraz wrzątek w czasie pozostałych posiłków
 • nieodpłatne wejście na koncert

 

Zadanie przedrajdowe
– w ramach zadania przedrajdowego należy przesłać bądź ze sobą przywieźć, stare rodzinne fotografie, karty pocztowe lub listy czy też rodzinne zapiski, związane z Pomorzem Zachodnim. Niech każda z nich będzie tylko migawką, przedstawiającą wspomnienia znad morza, pierwszych wakacji w Szczecinie, czy wycieczki po Zalewie Szczecińskim. Z ogromną przyjemnością poznamy Waszych Rodziców, Dziadków, czy inne osoby Wam bliskie, których życie chociaż na moment splotło się z historią naszego Miasta i Pomorza Zachodniego.

 

Patrole

 • Patrol powinien posiadać swoją nazwę, którą będzie posługiwał się przez cały Rajd. W przypadku jednego patrolu z gromady/drużyny, nazwą może być nazwa gromady/drużyny.
 • Patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który będzie obecny przez cały Rajd
 • Patrol powinien mieć wyznaczonego Dowódcę Patrolu, który będzie reprezentantem i osobą do kontaktów przez cały Rajd. Dowódcy Patroli są zobowiązani do podania Komendzie Rajdu aktywnego numeru kontaktowego
 • W każdym Patrolu powinna znaleźć się przynajmniej jedna osoba po podstawowym przeszkoleniu przedmedycznym
 • Liczba osób w patrolu nie może przekroczyć 15 osób wraz z opiekunem. W szczególnych wypadkach sprawy liczebności patrolu będą rozpatrywane przez Komendę Rajdu. W przypadkach przekroczenia limitu 15 osób patrol obowiązkowo powinien posiadać drugiego, pełnoletniego opiekuna
 • Patrol na czas rajdu musi posiadać ważne ubezpieczenie NWW obejmujące wszystkich członków patrolu oraz opiekuna. Ubezpieczenie należy okazać podczas rejestracji patrolu. Brak ubezpieczenia skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 • Patrole zakwaterowane będą w szkołach, uczestnicy posiadać muszą śpiwory, karimaty i obuwie zmienne.
 • Obowiązkowe wyposażenie patrolu obejmuje uzupełnioną apteczkę, minimum jedną kamizelkę/opaskę odblaskową, pełne, jednolite umundurowanie wszystkich członków patrolu.

 

Trasa zuchowa – ŻOŁNIERSKI SZCZECIN

Komendant trasy: hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska

70 lat polskiego Szczecina, to również historia w żołnierskim mundurze. Trasa zorganizowana jest po miejscach związanych z wojskiem: miejsca stacjonowania Wojska Polskiego, byłe koszary wojsk radzieckich, aktualna siedziba Korpusu NATO, wycieczka po poligonie, i inne atrakcje. W trakcie trasy zuchy będa miały możliwość poznania oręża polskiego, zobaczenia jak żyje się w koszarach oraz obejrzenia współczesnego sprzętu wojskowego.

 

Trasa harcerska – 70 LAT POLSKIEGO SZCZECINA

Komendant trasy: pwd. Radosław Rybicki

W trakcie całego Rajdu harcerze będą mogli zdobyć wiedzę historyczną na temat Miasta Szczecina i zmian, jakie nastąpiły w ciągu 70 lat jego polskiej historii. Uczestnicy będą również mogli przyswoić lub utrwalić wiedzę z zakresu historii ZHP, samarytanki i innych technik harcerskich. Rajd będzie okazją do rozwinięcia zdolności

 

 Trasa starszoharcerska / wędrownicza – TWIERDZA SZCZECIN 1945

Komendant trasy: pwd. Jędrzej Namiotko

Trasa starszoharcerska przybliży uczestnikom historię walk wojsk radzieckich i polskich

o Szczecin. Punkty zadaniowe będą umiejscowione w prawobrzeżnej części Szczecina –

 

Trasa seniorów – MIEJSCA, KTÓRYCH NIE MA

Komendant trasy: pwd. Piotr Bandurka – Bractwo Zawiszy Czarnego

Budynki, pomniki, dawny czar ….. Trasa oparta będzie na miejscach, niegdyś związanych nierozerwalnie z panoramą Szczecina, istniejących obecnie tylko na fotograych mieszkańców Miasta. Rajd stwarza okazję, do wspomnień będąc jednocześnie formą sprawdzenia się w działaniu i dobrą zabawą. W ramach trasy, dla wszystkich spragnionych intelektualnej, muzycznej uczty, istnieje możliwość uczestnictwa w koncercie „Patyra gra Ravela” w Filharmonii Szczecińskiej, która jako połączenie tradycji z nowoczesnością jest symbolem rozwoju miasta (koszt biletu 40,00zł – chęć uczestnictwa proszę zaznaczyć w zgłoszeniu)

 

INFORMACJE:

Zgłoszenia i odpłatność za uczestnictwo w Rajdzie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest terminowe zgłoszenie patrolu
 2. Zgłoszenie obejmuje:
  • przesłanie drogą mailową, na adres: rajd.gryf@gmail.com , w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2015r.  (zmiana do 31.03.2015r.), wypełnionej karty zgłoszeniowej,
  • uiszczenie składki zadaniowej za uczestników Rajdu w wysokości 25 zł za każdego zgłoszonego uczestnika. Opiekunowie patroli są zwolnieni ze składki zadaniowej,
  • zbiorczą opłatę za wszystkich uczestników patrolu, w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2015r. należy wpłacić na rachunek bankowy Hufca Szczecin ZHP, prowadzony przez Bank BPH, o numerze 53 1060 0076 0000 3200 0136 6966, wskazując w treści przelewu „SKŁADKA ZADANIOWA – XXII RAJD GRYF” oraz numer i nazwę drużyny.
 • O przyjęciu na Rajd decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest mail zwrotny od organizatora .

 

Postanowienia ogólne

 • Podczas Rajdu obowiązuje Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Prawo Zucha.
 • W przypadku zniszczenia mienia szkoły, w której zakwaterowani będą uczestnicy Rajdu lub mienia będącego własnością Hufca Szczecin ZHP opiekun patrolu zobowiązany jest do zwrotu kosztów za poniesione szkody.
 • Komendant Rajdu ma prawo wydalić uczestnika Rajdu w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez niego Regulaminu Rajdu, bądź niewłaściwego zachowywania się.

 

Regulamin Rajdu GRYF 2015 - Do Druku
Regulamin Rajdu GRYF 2015 - Do Druku
Regulamin Rajdu GRYF 2015 - do druku.pdf
10.7 MiB
606 Downloads
Szczegóły