Muzyczne Podwórka – Rozśpiewaj Nudę

 

Logo-Rozspiewaj-Nude

Czuwaj!

Komenda Hufca Szczecin ZHP zaprasza do udziału w projekcie pn. „Muzyczne Podwórka – Rozśpiewaj Nudę” z zakresu organizacji działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.

Projekt „Muzyczne podwórka – rozśpiewaj nudę!” polegać będzie na realizacji cyklu zajęć o charakterze wokalno-muzycznym, prowadzonych metodyką harcerską, połączonych z aktywnymi formami rekreacyjno-turystycznymi, organizowanymi w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Pobijanie rekordu Guinessa w śpiewaniu canonu „Płonie ognisko w lesie” (w trakcie „Powitania Lata” Hufca Szczecin ZHP – Jasne Błonia, dnia 28.06.2015
  2. Cepelia instrumentalna (w trakcie Spotkania kadry KSAWERY Hufca Szczecin ZHP) – Stanica Binowo, dnia 29.08.2015
  3. Podwieczorek przy mikrofonie (w trakcie Warsztatów wokalno-muzycznych Hufca Szczecin ZHP – sala Szkoły Milagro w Szczecinie, w dniach 05-06.09.2015
  4. Filmy z dubbingiem (w trakcie Zimowego Spotkania Instruktorskiego Hufca Szczecin ZHP) – sale i harcówka Hufca Szczecin ZHP przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie, dnia 13.12.2015
  5. Rozśpiewanki (w trakcie Studia Piosenki Poczty Harcerskiej Szczecin II Hufca Szczecin ZHP) – harcówka Hufca Szczecin ZHP przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie, w każdy pierwszy wtorek miesiąca czyli w dniach: 02.06.2015, 07.07.2015, 04.08.2015, 08.09.2015, 06.10.2015, 03.11.2015, 02.12.2015

 

 

 miasto Szczecin

Projekt współfinansowany przez Miasto Szczecin.