Jednostki

Gromady i Drużyny Hufca Szczecin ZHP im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy

 Gromady Zuchowe, które skupiają dzieci w wieku 6-10 lat:

 • 2 Gromada Zuchowa „Dzielne Gumisie”
  Drużynowa: druhna Katarzyna Pawlik
  Opiekun drużyny: harcmistrz Halina Zamiatowska
  e-mail: hzamiatowska@wp.pl lub tel. 513-035-909
  Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 15:45-17:15
  Fanpage: 2 GZ „Dzielne Gumisie”
 • 6 Gromada Zuchowa „Zielone Żabki”
  Drużynowa: podharcmistrz Joanna Druciarek
  e-mail: joanna.druciarek@gmail.com lub tel. 502-861-857
  Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20, Szczecin (Gumieńce)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:30-19:00 sala nr 9
  Fanpage:  6GZ „ZIELONE ŻABKI”
 • 8 Gromada Zuchowa „Wesołe Kasztaniaki”
  Drużynowa: przewodnik Beata Ruszała
  e-mail: wesole.kasztaniaki@gmail.com lub tel. 501-834-419
  Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Bałtycka 1A, Szczecin (Wielgowo)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:30-19:00
  Fanpage:  8 GZ „WESOŁE KASZTANIAKI”
 • 64 próbna Gromada Zuchowa „Świetliki”
  Drużynowa: przewodnik Aleksandra Sozzo
  e-mail: alexsozzo@gmail.com  lub tel. 605-323-127
  Punkt Przedszkolny „Fantazja”, ul. Widokowa 8,  Szczecin (Warszewo)
 • 113 próbna Gromada Zuchowa „Niesforne Wicherki”
  Drużynowa: przewodnik Patrycja Banaś
  e-mail: 113.gz.niesfornewicherki@gmail.com lub tel. 505-927-074
  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, Szczecin (Warszewo)
  zbiórki w środy w godzinach 17:00-18:30

Drużyny Harcerskie, które skupiają dzieci w wieku 10-13 lat:

 • 6 próbna Drużyna Harcerska „Zielone Wilki” im. Tony’ego Halika
  Drużynowa: podharcmistrz Paweł Staniszewski
  e-mail: pawel.staniszewski@zhp.net.pl lub tel. 509-013-892
  Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20, Szczecin (Gumieńce)
  zbiórki w czwartki w godzinach 17:00-19:00 w harcówce lub boisko szkolne
  Fanpage: 6 DH Zielone Wilki
 • 22 Drużyna Harcerska „Błękitna”
  Drużynowa: druhna Adrianna Górecka
  Opiekun drużyny: harcmistrz Halina Zamiatowska
  e-mail: hzamiatowska@wp.pl lub tel. 513-035-909
  Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w piątki w godzinach 17:20-19:00
 • 45 Drużyna Harcerska „Burza”
  Drużynowy: przewodnik Mateusz Dymek
  e-mail:  lub tel.
  Harcówka w Szkole Podstawowej nr 1 „STO”, ul. Tomaszowska 1, Szczecin
  zbiórki w wtorki w godzinach 16:30-18:00
 • 52 próbna Drużyna Harcerska „Silva”
  Drużynowa: harcmistrz Agnieszka Woś
  e-mail:       lub tel. 601-280-567
  Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie
 • 65 próbna Drużyna Harcerska „Patronusy”
  Drużynowa: przewodnik Aleksandra Sozzo
  e-mail: alexsozzo@gmail.com  lub tel. 605-323-127
  Punkt Przedszkolny „Fantazja”, ul. Widokowa 8,  Szczecin (Warszewo)
 • 88 Drużyna Harcerska „Uroczysko” im. gen. Roberta Baden – Powella
  Drużynowa: druhna Magdalena Rybak
  e-mail: magdalena.ryba88@gmail.com
  Opiekun drużyny: druh Jan Szymborski
  Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w piątki o godzinie 17:00
 • 113 Drużyna Harcerska „Ogniki”
  Drużynowy: druh Szymon Mogielski
  e-mail: 113.dh.ogniki@gmail.com lub tel.
  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, Szczecin (Warszewo)
  zbiórki w czwartki w godzinach 17:00-18:30
  Fanpage : 113 DH „OGNIKI”

Drużyny Starszoharcerskie, które skupiają młodzież w wieku 13-16 lat:

 • 57 Obronna Drużyna Starszoharcerska „Skryci” im. rtm. Witolda Pileckiego
  Drużynowy: druh Oskar Dudzik
  e-mail: dsh57@onet.pl tel. 508-184-460
  Harcówka przy ul. Czcibora 4, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w piątek o godzinie 18:00
  Fanpage: 57 ODSH „Skryci”
 • 64 Obronna Drużyna Starszoharcerska „Cień” im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
  Drużynowy: przewodnik Alicja Oślizło
  e-mail:joala98@wp.pl   lub tel. 794 983 794

  Przyboczni:
  -Jakub Wasyłenko e-mail: wakubus@gmail.com
  -Aleksander Mizerski e-mail: alekmizerski@gmail.com
  Zastępowi:
  -zastęp męski „Bezimienni” Adam Bajzert e-mail: adam.bajzert@zhp.net.pl
  -zastęp żeński „Płomienne zorze” Barbara Bojarun e-mail: basibox123@gmail.com

  Harcówka Poczty Harcerskiej Szczecin II, ul. Ogińskiego 15, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w piątek o godzinie 18:00
  Fanpage: 64 ODSH „CIEŃ”

 • 113 próbna Drużyna Starszoharcerska „Fala”
  Drużynowy: przewodnik Paweł Woś
  e-mail: wopawel55@gmail.com tel. 693-630-432
  Harcówka Hufca Szczecin, ul. Ogińskiego 15, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w piątek w godzinach 17:30-19:00
  Fanpage: 113 DSH „Fala”

Drużyny Wędrownicze, które skupiają młodzież w wieku 16-21 lat:

 • 64 Drużyna Wędrownicza „Caligo”
  Drużynowa: przewodnik Hanna Lepieszkiewicz
  e-mail: h.lepieszkiewicz@gmail.com
  Harcówka KI Poczta Harcerska Szczecin II, ul. Ogińskiego 15, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w terenie
  Fanpage: 64 Drużyna Wędrownicza „Caligo”
 • 98 Drużyna Wędrownicza „Misericordia”
  Drużynowy: druh Szymon Mogielski
  e-mail:   tel.
  Harcówka w Gimnazjum  nr 32, ul. Kopernika 16a, Szczecin (Centrum)
  zbiórki w terenie
  Fanpage: 98 DW „Misericordia”

 

W naszym Hufcu działają również:

 • Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II
  Komendantka: harcmistrz Aleksandra Namiotko
  ul. Ogińskiego 15, Szczecin
  Fanpage: Poczta Harcerska Szczecin II
 • Krąg Instruktorski „Czterolistnej Koniczyny”
  Komendantka: przewodnik Iwona Rybak
 • Krąg Starszyzny Harcerskiej „POTENCJOMETR ARTYSTYCZNY”
  Komendantka: harcmistrz Agnieszka Woś
  e-mail: woagniesia@wp.pl tel. 601-280-567
  Fanpage: KSH „Potencjometr Artystyczny”
 • Harcerski Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Halny 10
  Prezes: harcmistrz Dariusz Skrycki
 • Harcerski Klub Sportów Obronnych „TESTUDO”
  Przewodniczący: podharcmistrz Bartosz Orzechowski
  e-mail: hkso.testudo@gmail.com
  zbiórki we wtorki i czwartki w  godzinach 20:00-22:30
 • Harcerski Klub Krótkofalowców SP1ZCV
  Przewodnicząca: przewodnik Ewa Kołodziejska
  Harcówka KI Poczta Harcerska Szczecin II, ul. Ogińskiego 15, Szczecin
  zbiórki w czwartki w godzinach 17:00-19:00
 • Harcerskie Radio „WATRA”
  Prezes: przewodnik Hanna Lepieszkiewicz; Naczelny Redaktor: przewodnik Tymon Pastucha
  e-mail: radio.warta@gmail.com, tel. 519-688-5399
  Studio Radiowe przy ul. Ogińskiego 15, Szczecin
 • II Szczeciński Szczep „BRZASK”
  Komendant szczepu: harcmistrz Janusz Czyż
  e-mail: janusz@zhpinet.pl