Jednostki

Gromady i Drużyny Hufca Szczecin ZHP im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy

Gromady Zuchowe, które skupiają dzieci w wieku 6-10 lat:

 • 2 Gromada Zuchowa „Dzielne Gumisie”
  Drużynowa: druhna Katarzyna Pawlik
  e-mail: katarzyna.pawlik.kp@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w środy w godzinach 16:15-17:45
  Fanpage: 2 GZ „Dzielne Gumisie”


 • 6 Gromada Zuchowa „Zielone Żabki”
  Drużynowa: harcmistrz Joanna Druciarek
  e-mail: joanna.druciarek@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20, Szczecin (Gumieńce)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:30-19:00 sala nr 9
  Fanpage: 6 GZ „ZIELONE ŻABKI”


 • 8 Gromada Zuchowa „Wesołe Kasztaniaki”
  Drużynowa: przewodnik Beata Ruszała
  e-mail: beata.ruszala@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Bałtycka 1A, Szczecin (Wielgowo)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:30-19:00
  Fanpage: 8 GZ „WESOŁE KASZTANIAKI”


 • 64 Gromada Zuchowa „Świetliki”
  Drużynowa: druhna Anna Banasiak
  Punkt Przedszkolny „Fantazja”, ul. Widokowa 8, Szczecin (Warszewo)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:00-18:30
  Fanpage: 64 GZ „Świetliki”


 • 113 Gromada Zuchowa „Niesforne Wicherki”
  Drużynowa: podharcmistrz Patrycja Banaś
  e-mail: patrycja.banas@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, Szczecin (Warszewo)
  Zbiórki w środy w godzinach 17:00-18:30
  Fanpage: 113 GZ „Niesforne Wicherki”


   

Drużyny Harcerskie, które skupiają dzieci w wieku 10-13 lat:

 • 6 Drużyna Harcerska „Zielone Wilki” im. Tony Halika
  Drużynowy: podharcmistrz Paweł Staniszewski
  e-mail: pawel.staniszewski@zhp.net.pl
  Harcówka ul. Kaszubska 20/1 (wejście do piwnicy z lewej strony wewnątrz podwórza) (Centrum)
  Zbiórki harcerzy w wieku 10 – 12 lat w czwartki w godzinach 17:15-19:15 w harcówce lub parku Andersa
  Zbiórki harcerzy w wieku powyżej 13 lat w piątki w godzinach 17:15-19:15 w harcówce lub parku Andersa
  Fanpage: 6 DH Zielone Wilki


 • 9 próbna Drużyna Harcerska “Kwiat Paproci”
  Drużynowy: przewodnik Grażyna Ruszała
  e-mail: grazyna.ruszala@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bałtycka 1A (Wielgowo)
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:30-19:00
  Fanpage: 9 DH “Kwiat Paproci”


 • 22 Drużyna Harcerska „Błękitna”
  Drużynowa: przewodnik Adrianna Górecka
  e-mail: adrianna.gorecka@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki we wtorki w godzinach 17:00-19:00
  Fanpage: 22 DH „Błękitna”


 • 45 Drużyna Harcerska „Burza”
  Drużynowy: przewodnik Mateusz Dymek
  e-mail: mateusz.dymek@zhp.net.pl
  Harcówka w Szkole Podstawowej nr 1 „STO”, ul. Tomaszowska 1, Szczecin
  Zbiórki we wtorki w godzinach 16:30-18:00
  Fanpage: 45 DH „Burza”


 • 52 Drużyna Harcerska „Silva”
  Drużynowa: harcmistrz Agnieszka Woś
  e-mail: agnieszka.wos@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie
  Zbiórki we wtorki w godzinach 16:00-18:00


 • 65 Drużyna Harcerska „Patronusy”
  Drużynowa: przewodnik Aleksandra Sozzo
  e-mail: aleksandra.sozzo@zhp.net.pl
  Punkt Przedszkolny „Fantazja”, ul. Widokowa 8, Szczecin (Warszewo)
  Zbiórki we wtorki w godzinach 17:00-18:30


 • 88 Drużyna Harcerska „Uroczysko” im. gen. Roberta Baden – Powella
  Drużynowa: druhna Magdalena Rybak
  e-mail: magdalena.rybak@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w piątki w godzinach 17:00-19:00
  Fanpage: 88 DH „Uroczysko”


 • 113 Drużyna Harcerska „Ogniki”
  Drużynowy: druh Szymon Mogielski
  e-mail: szymon.mogielski@zhp.net.pl
  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, Szczecin (Warszewo)
  Zbiórki dziewczynek w czwartki w godzinach 17:00-18:30 w szkole
  Zbiórki chłopców w soboty w godzinach 13:00-14:30 w terenie

  Fanpage : 113 DH „OGNIKI”


 

Drużyny Starszoharcerskie, które skupiają młodzież w wieku 13-16 lat:

 • 11 próbna Drużyna Starszoharcerska „Unitra”
  Drużynowy: druh Jakub Grzegorek
  e-mail:    
  Szkoła Podstawowa nr 46, sala 4, ul. Felczaka 13, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w piątki w godzinach  17:00-19:00
  Fanpage:


 • 57 Obronna Drużyna Starszoharcerska „Skryci” im. rtm. Witolda Pileckiego
  Drużynowy: przewodnik Oskar Dudzik
  e-mail: oskar.dudzik@zhp.net.pl
  Harcówka przy ul. Czcibora 4, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w piątki o godzinie 18:00
  Fanpage: 57 ODSH „Skryci”


 • 64 Obronna Drużyna Starszoharcerska „Cień” im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
  Drużynowy: druh Jakub Wasyłenko
  e-mail: jakub.wasylenko@zhp.net.pl
  Harcówka Poczty Harcerskiej Szczecin II, ul. Ogińskiego 15, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w piątki o godzinie 18:00
  Fanpage: 64 ODSH „CIEŃ”


 • 113 Drużyna Starszoharcerska „Fala”
  Drużynowy: podharcmistrz Paweł Woś
  e-mail: pawel.wos@zhp.net.pl
  Harcówka Hufca Szczecin, ul. Ogińskiego 15, Szczecin (Centrum)
  Zbiórki w piątki w godzinach 17:30-19:00
  Fanpage: 113 DSH „Fala”


 

Drużyny Wędrownicze, które skupiają młodzież w wieku 16-21 lat:

W naszym Hufcu działają również:

 • Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II
  Przewodnicząca: harcmistrz Aleksandra Namiotko
  ul. Ogińskiego 15, Szczecin
  Fanpage: Poczta Harcerska Szczecin II


 • Krąg Instruktorski „Czterolistnej Koniczyny”
  Przewodnicząca: podharcmistrz Iwona Rybak


 • Krąg Starszyzny Harcerskiej „POTENCJOMETR ARTYSTYCZNY”
  Przewodnicząca: harcmistrz Agnieszka Woś
  e-mail: agnieszka.wos@zhp.net.pl
  Fanpage: KSH „Potencjometr Artystyczny”


 • Harcerski Klub Sportów Obronnych „TESTUDO”
  Przewodniczący: podharcmistrz Bartosz Orzechowski
  Zbiórki we wtorki i czwartki w godzinach 20:00-22:30


 • Harcerski Klub Krótkofalowców SP1ZCV
  Przewodnicząca: Ewa Kołodziejska
  Harcówka KI Poczta Harcerska Szczecin II, ul. Ogińskiego 15, Szczecin
  Zbiórki w czwartki w godzinach 17:00-19:00


 • Harcerski Klub Ratowniczy Szczecin
  Szef: przewodnik Norbert Piątkowski

  e-mail: norbert.piatkowski@zhp.net.pl
  Fanpage: HKR Szczecin


 • Klub Specjalnościowy Dziennikarsko-Radiowy “WARTA”
  Przewodnicząca: przewodnik Hanna Lepieszkiewicz

  e-mail: hanna.lepieszkiewicz@zhp.net.pl
  Studio Radiowe przy ul. Ogińskiego 15, Szczecin
  Zbiórki w co drugi wtorek w godzinach 17:30-19:30


 • II Szczeciński Szczep „BRZASK”
  Komendant szczepu: harcmistrz Janusz Czyż


 • 113 Szczep „ŻYWIOŁY”
  Komendantka szczepu: podharcmistrz Patrycja Banaś
  e-mail: patrycja.banas@zhp.net.pl