Władze, zespoły

Komenda Hufca

 • phm. Agnieszka Woś – Komendantka Hufca
 • phm. Jędrzej Namiotko – Zastępca Komendanta
 • pwd. Paweł Woś – Zastępca Komendanta
 • pwd. Katarzyna Czepółkowska – Skarbniczka
 • pwd. Patrycja Banaś – Członkini Komendy

Komisja Rewizyjna Hufca

 • hm. Jacek Rybak – Przewodniczący Komisji
 • pwd. Iwona Rybak – Członkini Komisji
 • phm. Joanna Druciarek – Członkini Komisji
 • pwd. Nela Iskierska – Członkini Komisji
 • pwd. Jacek Jurgowiak – Członek Komisji

Komisja Stopni Instruktorskich

 • hm. Agnieszka Kępa – Przewodnicząca Komisji
 • hm. Aleksandra Namiotko – Członkini Komisji
 • hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska – Członkini Komisji
 • hm. Sylwia Kujawska – Członkini Komisji
 • phm. Jakub Sadowski – Członek Komisji

 Zespół Kadry Kształcącej

 • hm. Anna Brejwo – Szef Zespołu
 • hm. Agnieszka Kępa
 • hm. Waldemar Piątek
 • hm. Piotr Tomaszewski

Hufcowy Zespół Programowy

 • phm. Agnieszka Woś – Szef Zespołu
 • pwd. Patrycja Banaś
 • pwd. Paulina Heydebreck
 • pwd. Krzysztof Kogut
 • dh. Beata Ruszała
 • pwd. Iwona Rybak
 • dh. Paweł Woś
 • dh. Klaudia Zysk
 • dh. Aleksandra Iwan

Hufcowy Zespół Satysfakcjonowania

 • phm. Agnieszka Woś – Szef Zespołu
 • pwd. Radosław Bagiński
 • hm. Iwona Sołtysiak

Hufcowy Zespół ds. Bazy Hufca Szczecin w Binowie

 • dh. Zbigniew Stafiński – Szef Zespołu
 • hm. Piotr Tomaszewski
 • hm. Halina Zamiatowska
 • hm. Janusz Czyż
 • phm. Joanna Druciarek
 • phm. Krzysztof Kowalczyk
 • phm. Agnieszka Zań
 • pwd. Patrycja Banaś
 • pwd. Kamil Kusiak
 • pwd. Piotr Czajkowski