Hufcowy Zespół ds. Bazy Hufca Szczecin w Binowie

Hufcowy Zespół ds. Bazy Hufca Szczecin w Binowie

  • dh Zbigniew M. Stafiński – Szef Zespołu
  • hm. Piotr Tomaszewski
  • hm. Halina Zamiatowska
  • hm. Janusz Czyż
  • phm. Joanna Druciarek
  • phm. Krzysztof Kowalczyk
  • phm. Agnieszka Zań
  • pwd. Patrycja Banaś
  • pwd. Kamil Kusiak
  • pwd. Piotr Czajkowski