Komenda Hufca Szczecin

Komenda Hufca Szczecin

  • phm. Paweł Woś – Komendant Hufca
  • pwd. Hanna Lepieszkiewicz – Zastępca Komendanta Hufca
  • pwd. Norbert Piątkowski – Zastępca Komendanta Hufca
  • pwd. Damian Jabłonowski – Członek Komendy Hufca
  • phm. Patrycja Banaś – Skarbniczka Hufca

Skład Komendy Hufca Szczecin ZHP na lata 2019-2023