Komenda Hufca Szczecin

Komenda Hufca Szczecin

  • phm. Paweł Woś – Komendant Hufca
  • pwd. Hanna Lepieszkiewicz – Zastępca Komendanta Hufca ds. programu i pracy z kadrą
  • pwd. Norbert Piątkowski – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
  • pwd. Damian Jabłonowski – Członek Komendy Hufca ds. wizerunku i promocji
  • phm. Patrycja Banaś – Skarbniczka Hufca

Skład Komendy Hufca Szczecin ZHP na lata 2019-2023