Komenda Hufca Szczecin

Komenda Hufca Szczecin

  • hm. Agnieszka Woś – Komendantka Hufca
  • pwd. Paweł Woś – Zastępca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych
  • pwd. Sebastian Kanabaj – Członek Komendy Hufca ds. szkoleniowych
  • pwd. Patrycja Banaś – Członkini Komendy Hufca ds. programowych
  • pwd. Katarzyna Czepółkowska – Skarbniczka Hufca