Komenda Hufca Szczecin

Komenda Hufca Szczecin

  • hm Agnieszka Woś – Komendantka Hufca
  • phm. Jędrzej Namiotko – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
  • pwd. Paweł Woś – Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
  • pwd. Patrycja Banaś – Członkini Komendy Hufca ds. programowych
  • pwd. Katarzyna Czepółkowska – Skarbnik Hufca

komenda2