Międzyhufcowy Kurs Zastępowych i Przybocznych OGNIWO

Logo OGNIWO kolor v2Międzyhufcowy Kurs Zastępowych i Przybocznych „OGNIWO”

organizowany przez Hufiec Szczecin

 

 

 

 

 • Termin kursów:
  • I biwak 13-15.05.2016
  • II biwak10-12.06.2016
 • Miejsce kursów:
  • Stanica Harcerska „BUKOWINA” w Binowie
 • Organizator:
  • Hufiec Szczecin ZHP, ul Ogińskiego 15, 71-432 Szczecin
 • Komenda kursu:
  • Komendant kursu – phm. Marcin Maćkowiak, tel. 602498852
  • Z-ca Komendanta ds. programowych – phm. Agnieszka Woś, tel.
  • Oboźny – dh Rafał Robak
 • Kadra kursu:
  • Instruktorzy Hufca Szczecin, Hufca Szczecin-Pogodno, Hufca Szczecin-Dąbie
 • Koszt kursu:
  • 50,00 zł za biwak  (łącznie 100,00 zł za kurs)
 • Koszt kursu obejmuje:
  • pełne wyżywienie (trzy posiłki + podwieczorek)
  • nocleg w domkach kempingowych
  • pełne zaplecze sanitarne
  • opiekę doświadczonych instruktorów ZHP
  • ciekawy i atrakcyjny program kursu
 • Dane do wpłat za udział w kursach (przelew bankowy)
  • Raiffeisen Bank Polska S.A.
   59 1750 0012 0000 0000 3297 3997
   tytuł przelewu: Nazwisko i Imię uczestnika oraz dopisek OGNIWO
  • termin wpłaty:
   opłata za I biwak do dnia 10.05.2016
   opłata za II biwak do dnia 07.06.2016
 • Dojazd na kursy:
  • dojazd we własnym zakresie – zapraszamy rodziców na kawę lub herbatę oraz do poznania Stanicy Bukowina
  • zapewniamy też dla rodziców w dniu rozpoczęcia i zakończenia kursu miłe chwile przy harcerskim ognisku
 • Wstępne warunki uczestnictwa:
  • ukończone 11 lat
  • ukończona próba harcerza/harcerki
  • w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w kursie
  • przynależność do drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej
  • wpis członkostwa w ESHD
  • nadesłanie zgłoszenia na adres mailowy organizatorów w terminie do 06.05.2016r.
  • uregulowana opłata za kurs
 • Warunki zaliczenia kursu:
  • Kurs Zastępowych:
  • zaliczenie prac kursowych: plan pracy zastępu, rozpisanie zadań próby na stopień i cykl sprawnościowy w ramach planu pracy, konspekt zbiórki, zestaw obrzędowości zastępu
  • przeprowadzenie zbiórki zastępu
  • zaplanowanie projektu lub zadania zespołowego
  • harcerska postawa podczas zajęć kursowych
  • posiadanie wiedzy i umiejętności wynikających z zamierzeń kursu
  • stopień dojrzałości i postawa – niezbędne do prowadzenia zastępu
  • aktywność podczas zajęć
  • złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego
  • Kurs Przybocznych:
  • harcerska postawa i przestrzeganie Prawa Harcerskiego
  • napisanie konspektu zbiórki
  • napisanie planu akcji naborowej
  • opisanie obrzędowości drużyny i zastępów
  • opracowanie gry terenowej, sportowej lub logicznej
  • posiadanie wiedzy i umiejętności wynikających z zamierzeń kursu
  • aktywność podczas zajęć

Mapka z dojazdem do Stanicy „BUKOWINA” w Binowie – już niebawem !!!

 

              

UWAGA !!!  Wypełnioną „Ankietę zgłoszeniową” należy odesłać e-mailem na adres biuro@szczecin.zhp.pl  lub dostarczyć osobiście do biura Hufca Szczecin do dnia 30.04.2016