Komunikat Komendy Hufca ZHP Szczecin w sprawie zmian w zakresie finansów Hufca

Posted by: | Posted on: Grudzień 25, 2015

kolkaZ-46Komunikat Komendy Hufca ZHP Szczecin w sprawie zmian w zakresie finansów Hufca

 

Na podstawie „Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego” oraz wytycznych otrzymanych od Skarbnika Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, informujemy o zmianach w zakresie finansów Hufca Szczecin ZHP.

 

Druhny i Druhowie od nowego roku szykują się w Hufcu rewolucyjne zmiany w zakresie finansów. Zmiany pojawią się na kilku polach:

– Sprawa, chyba najtrudniejsza, to finanse jednostek. Od nowego roku finanse zostają przeniesione do hufców. Momentem zero jest wpłata przez jednostki sald końcowych wykazanych w książkach finansowych na konto bankowe Hufca. Musi nastąpić to z końcem roku, czyli do dnia 31.12.2015. Następnie szef jednostki będzie wykorzystywał środki w formie zaliczek, biorąc faktury na hufiec. Jednostki nie będą już prowadzić książek finansowych.

Prosimy zatem Szefów jednostek o przekazanie do 8 stycznia 2016 roku na skrzynkę e-mailową Skarbnika Hufca (jerzy.ruszala@szczecin.zhp.pl) informacji o stanie gotówki w jednostce i kwocie dokonanego przelewu. W przypadku, gdy dana jednostka nie posiada gotówki – również prosimy o przekazanie takiej informacji.

– Zgodnie z ww. instrukcją, działalność finansowo-gospodarczą prowadzą wyłącznie Podstawowe Jednostki Organizacyjne (PJO) ZHP (czyli: gromady, drużyny, kręgi i kluby specjalnościowe). Pkt. 161 powyższej instrukcji pozwala na przeniesienie prowadzenia takiej działalności na poziom szczepu, w którym są zrzeszone PJO. W takim przypadku PJO nie prowadzą działalności finansowo-gospodarczej, tylko prowadzi ją szczep.

Wobec powyższego, zobowiązuję Komendantów Szczepów Hufca ZHP Szczecin, do przeprowadzenia dyskusji (do dnia 31.01.2016) oraz podjęcia decyzji, na jakim poziomie będzie w szczepie prowadzona działalność finansowo-gospodarcza – czy na poziomie poszczególnych jednostek, czy na poziomie szczepu.

– Od nowego roku Chorągiew Zachodniopomorska rozpoczyna automatyzowanie księgowości i wprowadza na poziomie Chorągwi oraz na poziomie hufców system finansowo-księgowy „Symfonia”. Księgi rachunkowe będą prowadzone w module finanse i księgowość, w związku z tym, każdy hufiec zobowiązany będzie posiadać moduł „Symfonia handel”. Koszt takiego modułu wynosi 273,00 zł/na rok. Koszt ten będzie ponoszony przez Hufiec.

– Zmienia się termin przekazywania dowodów księgowych dokumentujących wydatki jednostki. Do tej pory były one przekazywane do hufca wraz z książką finansową. Od nowego roku będą składane na bieżąco do Komendy Hufca do 5-go dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu rozliczeniowym (pkt 155 Instrukcji), w formie papierowej.

– Komenda Hufca Szczecin informuje, że na bazie wytycznych Skarbnika Chorągwi do dnia 20.01.2016 zostaną opracowane oraz wprowadzone w szczególności następujące dokumenty:

  • wzór wniosku o wypłatę zaliczki
  • wzór formularza rozliczenia zaliczki
  • wzór opisu dowodu księgowego

Komendant Hufca ZHP Szczecin

/-/ phm. Marcin Maćkowiak

Comments are Closed