Warsztaty z pozyskiwania środków na działalność harcerską

Posted by: | Posted on: Kwiecień 17, 2019

14 kwietnia 2019 roku podharcmistrzyni Anna Piasecka-Grzegorek przeprowadziła szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na działalność harcerską. Szkolenie odbyło się w ramach Kursu Podharcmistrzowskiego realizowanego wspólnie przez kadrę Hufca Szczecin-Dąbie i Hufca Szczecin, jednak miało charakter otwarty i każdy zainteresowany mógł wziąć w nim udział.

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone – jak wszystkie szkolenia Aniuszy – w wartki i interesujący sposób. 🙂  Na wstępie dokonaliśmy przeglądu źródeł pochodzenia środków wykorzystywanych na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności naszego środowiska. Druhna Aniusza zwracała nam uwagę na specyfiki poszczególnych instytucji i na potrzebę ich uwzględnienia w procesie aplikowania o środki. Przyjrzeliśmy się zakresowi działań w ramach organizacji pożytku publicznego, bowiem ZHP posiada status takiej organizacji. Omówiliśmy też podstawowe elementy wniosku-oferty o dofinansowanie – na co zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu.

Niestety szkolenie to pokazało, że zagadnienia finansowe są bardzo obszerne i jednodniowe szkolenie to stanowczo za mało, aby zbudować choćby uświadomioną niekompetencję, czyli drugi stopień doskonałości w tym temacie 🙂

Dziękując druhnie podharcmistrzyni za ciekawe zajęcia i przekazane materiały do samokształcenia –  z niecierpliwością czekamy już na zapowiedziane kolejne edycje szkoleń finansowych.

Przygotował: Jerzy Ruszała phm.

Foto: Grzegorz Handorf

Comments are Closed