VI Zlot Kadry ZHP – 14-18 sierpnia 2019 roku w Perkozie

Posted by: | Posted on: Marzec 20, 2019

Zlot Kadry ZHP jest organizowany co dwa lata dla instruktorów naszej organizacji. Jest on świetną okazją do wymiany doświadczeń, poznania osób z całej Polski, a także do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. W tym roku odbędzie się on w terminie 14-18.08.2019 roku w ośrodku Perkoz. 

Jakie formy i dla kogo pojawią się na tegorocznym Zlocie?

 OBÓZ DRUŻYNOWYCH

Forma skierowana do drużynowych i przybocznych (z przynajmniej półrocznym stażem), z minimum otwartą próbą przewodnikowską, którzy ukończyli 16 rok życia.

Obóz będzie chwilą na przypomnienie sobie własnego obozowania w roli uczestnika, ponownego rozpalenia harcerskiej iskry. Uczestnicy spędzą czas na wspólnej pionierce, wspólnym gotowaniu, wspólnym śpiewaniu przy ognisku. Ich drużynowy znów będzie opowiadał gawędy. Przekonamy się ponownie, że właśnie to jest podstawowym harcerskim programem. I nierzadko taki właśnie program wystarczy, aby zrealizować naszą misję.

 LETNIA AKCJA SZKOLENIOWA

Tegoroczna LAS tworzy 5 form:

1. kurs komendantów hufców
Kurs kierowany do instruktorów przygotowujących się do pełnienia funkcji komendanta hufca lub pracy w komendzie hufca, a także do instruktorów pracujących obecnie w komendach hufców, a chcących zaczerpnąć inspiracji. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i podsiadają stopień minimum przewodnika oraz ukończony kurs podharcmistrzowski.

2. rajd komend szczepów
Podczas formy skierowanej do członków komend szczepów na czele z komendantem szczepu skupimy się na wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu bazy dobrych praktyk dla szczepów. Nie zabraknie wędrówek i czasu na wymianę myśli. Forma przeznaczona jest dla pełnoletnich instruktorów. Zachęcamy do zgłoszeń patrole 3-4 osobowe składające się z członków komendy szczepu, w tym komendanta tego szczepu.

3. kurs dla metodyków hufcowych
Kurs skierowany jest do instruktorów, którzy wspierają na co dzień pracę drużynowych w hufcach. Ma on przygotować ich do udzielania bezpośredniego wsparcia metodycznego drużynowym ZHP pełniąc funkcje członka komendy hufca (ds. programu/ds. pracy z kadrą), namiestnika lub szefa/członka hufcowego zespołu metodycznego/programowego. Będzie podzielony na pracę w czterech metodykach i poruszy zagadnienia takie jak: organizowanie wsparcia programowo-metodycznego drużynowym, budowanie programów wychowawczych, zarządzanie projektami czy pozyskiwanie środków na realizację programu. Uczestnikami kursu mogą być instruktorzy ZHP, którzy mają stopień podharcmistrza lub ukończony kurs podharcmistrzowski i posiadają min. 2-letnie doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego.

4. zagranica Level up! – kurs hufcowych i chorągwianych instruktorów ds. zagranicznych
Pokażemy, jak zorganizowany jest ruch skautowy, jakie panują w nim reguły, gdzie szukać pomysłów rozwijania współpracy zagranicznej, ale też jak je realizować zgodnie z harcerskimi i skautowymi zasadami. Będziemy dyskutować, odpowiadać sobie na pytania i rozwiązywać problemy, które spotkaliście na swojej drodze. Spotkamy się z ciekawymi gości, którzy zainspirują nas do współpracy zagranicznej. Zdobędziemy nowe umiejętności, które każdego z nas wyniosą na poziom wyżej – Zagranica Level up! Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzyma certyfikat. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają stopień minimum przewodnika.

5. promoLAS – kurs dla osób zajmujących się promocją
PromoLAS to uczenie w działaniu. To możliwość sprawdzenia siebie, ale także nauczenia się nowych rzeczy. Uczestnicy pod bacznym okiem prowadzących stworzą relację ze Zlotu Kadry, ale także popracują nad innymi zadaniami. Będzie czas na merytoryczne zajęcia, indywidualne konsultacje, jak i na sprawdzenie siebie podczas pracy w terenie. PromoLAS będzie działał w 5 zastępach: foto, video, social media, grafika, rzecznictwo. Uczestnikami promoLASu mogą być osoby, które posiadają już przynajmniej podstawową wiedzę z wybranego przez siebie obszaru. Na szkolenie zapraszamy wędrowników i instruktorów, którzy chcą dalej się rozwijać w swojej dziedzinie.

 ZLOT HARCMISTRZÓW

Forma skierowana do harcmistrzów i absolwentów Kursów Harcmistrzowskich COGITO, która będzie inspiracją do utrwalania i rozwoju swojego instruktorskiego mistrzostwa. Będzie impulsem do pracy nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością. Sięgniemy do mistrzowskiego serca, umysłu, woli i intelektu. W prostej formie, w zgodzie z naturą, bytować ze smakiem i właściwą klasą.

W trakcie zlotu realizowane będą zadania, stawiane przed Związkiem w uchwałach XL Zjazdu ZHP:

  1. nr 11 w sprawie Harcerskiego systemu wychowawczego – w programie obozu drużynowych znajdą się zajęcia na temat idei metody harcerskiej i reformy systemu instrumentów metodycznych,
  2. nr 12 w sprawie Strategii ZHP 2025 – Zlot harcmistrzów podejmie prace koncepcyjne nad nowym opisem Harcerskiego systemu wychowawczego,
  3. nr 13 w sprawie wsparcia szczepów i hufców oraz kadry programowej – w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej odbędą się formy dedykowane komendantom szczepów, komendantom hufców i hufcowym metodykom.

Cele zlotu:

  1. Zapewnienie kadrze ZHP przestrzeni do budowy nowych relacji i więzi międzyludzkich.
  2. Umożliwienie kadrze wymiany doświadczeń, promowania w ZHP prostych form pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
  3. Upowszechnienie w ZHP świadomości, czym jest program drużyny/szczepu/hufca.
  4. Rozwijanie wśród kadry umiejętności obozowania w warunkach polowych ze zwróceniem uwagi na istotną rolę ogniska w życiu obozowym.
  5. Upowszechnianie zasady: „Nie podejmujemy działań pozornych – robimy rzeczy autentycznie albo wcale”.
  6. Promowanie wśród kadry ZHP zasad etyki środowiskowej.

Koszt udziału w Zlocie Kadry:
230 zł – w przypadku zgłoszenia i płatności między 1 stycznia 2019 r. a 31 marca 2019 r.

Przygotował: phm. Jerzy Ruszała

Comments are Closed