Konsultacje „Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”

Posted by: | Posted on: Październik 19, 2018

kontur dwóch twarzy i kręgi wymiany myśliDruhny i Druhowie, na wniosek instruktorów Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP zespół ds „opcji zero”opracował projekt zmiany obowiązującej Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, zmieniający zasady funkcjonowania jednostek specjalnościowych (punkty 55-69). Zainteresowanych członków kadry ZHP pracujących bezpośrednio lub pośrednio z gromadami i drużynami zapraszamy do przesyłania swych uwag.

Ponieważ treść obowiązującej Instrukcji ma już 2,5 roku, zespół „opcji zero” zaprasza także do nadsyłania wszelkich innych uwag dotyczących przyjętych w niej rozwiązań oraz jej funkcjonowania w praktyce.

„Opcja zero” deklaruje, że wszystkie uwagi rozważymy i do każdej się odniesie. Jeśli jedna ankieta nie pomieści Twoich uwag, wypełnij ją drugi raz – Twoje odpowiedzi zostaną połączone ręcznie.

Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 28 października 2018 r. włącznie.

Ankieta za pośrednictwem której możecie zgłaszać uwagi i propozycje zmian.

Treść instrukcji ze zmianami.

 

Przygotował: phm. Jerzy Ruszała

Comments are Closed