CHZKK KOMPAS zaprasza na kurs przewodnikowski „SPINAKER”

Posted by: | Posted on: Czerwiec 27, 2017

Chorgwiany Zespół Kadry Kształcącej KOMPAS zaprasza na kurs przewodnikowski „SPINAKER”

 1. Celem kursu jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP.
 2. Termin: 23 -27.08.2017 r.
 3. Miejsce : Szczecin – Binowo.
 4. Koszt kursu: 250,00 zł  (uczestnicy przywożą ze sobą własny sprzęt turystyczny: namioty, śpiwory).
 5. Wymagania wobec uczestników:
 • minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo),
 • złożone Przyrzeczenie Harcerskie i staż roczny w ZHP,
 • opinia bezpośredniego przełożonego,
 • zgoda Komendanta Hufca.

6.    Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach,
 • wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę.

7.    Zgłoszenia:

 • do 01.08.2017 roku na załączonej dołączonej do ogłoszenia ankiecie na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl,
 • wraz z wniesieniem opłaty do 01.08.2017 r. na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa kurs przewodnikowski , imię i nazwisko uczestnika,
 • po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa  oraz informacjami organizacyjnymi.

8. Zapewniamy:

 •  nocleg w warunkach turystycznych,
 •  posiłki  od kolacji 23 sierpnia do śniadania 27 sierpnia,
 •  wyprawkę kursową,
 •  realizację programu,
 •  materiały kursowe.

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Comments are Closed