Komunikat Skarbnika Hufca w sprawie zamknięcia roku obrachunkowego 2016 Hufca

Posted by: | Posted on: Grudzień 19, 2016

kolkaZ-46Skarbnik Hufca Szczecin informuje, że na bazie wytycznych Skarbnika Chorągwi dotyczących zamknięcia roku finansowego (obrachunkowego) – do końca 2016 roku należy rozliczyć wszystkie pobrane zaliczki. Oznacza to, że do dnia 31.12.2016 roku należy wpłacić na rachunki bankowe Hufca niewykorzystane środki pieniężne, zaś do dnia 5 stycznia 2017 roku przekazać do Hufca rozliczenie zaliczki i dowody księgowe (faktury, rachunki, itp.). Obowiązek ten dotyczy także osób, którym ustalono dłuższy okres na rozliczenie pożyczki (muszą wcześniej rozliczyć zaliczkę).

Podobnie jak w zeszłym roku obowiązuje bowiem zasada, że wszystkie środki pieniężne na dzień 31 grudnia zdeponowane są na rachunkach bankowych Hufca, a konta hufca nie wykazują należności od instruktorów i harcerzy.

Natomiast faktury i rachunki dokumentujące poczynione przez jednostki zakupy, które nie są rozliczane w ramach pobranych zaliczek należy przedłożyć w Hufcu do 5 stycznia 2017 roku.

Skarbnik Hufca Szczecin przypomina, że Hufiec obowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad rachunkowości co oznacza, że osoby, które nie zastosują się do niniejszych zaleceń mogą być zobowiązane do zwrócenia pobranych środków lub nie otrzymają zwrotu pieniędzy.

Z harcerskim pozdrowieniem – phm. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca Szczecin

Comments are Closed