Nowe zasady dokonywania rozliczania biwaków, rajdów i innych imprez programowych

Posted by: | Posted on: Wrzesień 27, 2016

kartaDruhny i druhowie,

mija kolejny już miesiąc zbierania doświadczeń Komendy Hufca w kadencji 2015-2019, w tym także w zakresie organizacji i rozliczania przez jednostki hufca biwaków, rajdów i innych imprez programowych. O ile proces zgłaszania imprez przebiega sprawnie, to jednak proces rozliczania/zamykania/podsumowania finansowego tych wydarzeń wymaga doregulowania.

Dlatego też wprowadzam do stosowania z mocą obowiązywania od początku roku harcerskiego 2016/2017 Kartę rozliczenia imprezy (dostępną w zakładce Do pobrania/ Dokumenty Organizacyjne/ Zgłoszenia imprez; link bezpośredni do tej Karty znajduje się >>> tu).

Celem tej karty jest zweryfikowanie pierwotnych założeń i kalkulacji dotyczących wpływów i wydatków zawartych w Zgłoszeniu imprezy z rzeczywiście zebranymi/uzyskanymi środkami i ich rzeczywistym wydatkowaniem. Karta ta ma też na celu ustalenie salda końcowego środków pozostających po zakończeniu imprezy i podjęciu decyzji o jego dalszym przeznaczeniu.

W związku z powyższym Szefowie imprez przedkładając Skarbnikowi i Komendantowi Hufca do końcowego rozliczenia zaliczki i dowody księgowe związane z daną imprezą są zobowiązani do dołączenia wyżej wskazanej Karty rozliczenia imprezy.

z harcerskim pozdrowieniem – pwd. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca ZHP Szczecin

Comments are Closed