// właśnie czytasz...

Informacje o pracy biura

Zaliczenie słuzby instruktorskiej

Przypominamy Druhnom i Druhom, że z dniem 30 września upływa termin przekazywania wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej.

Wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2010/2011 mogą składać szefowie zespołów instruktorskich, szefowie podstawowych jednostek organizacyjnych oraz sami zainteresowani instruktorzy. Wniosek powinien zawierać listę instruktorów z danego zespołu czy jednostki (imię nazwisko, stopień, pełniona funkcja).

Służba instruktorska zostanie zaliczona na podstawie:

  • faktycznego wkładu w kształtowanie wspólnoty instruktorskiej i pracy na rzecz Hufca Szczecin ZHP,
  • niezalegania ze składkami instruktorskimi

Wnioski można przesyłać w formie elektronicznej na adres hufiec@szczecin.zhp.pl lub w formie tradycyjnej w Biurze Komendy Hufca.

Czuwaj!

Komenda Hufca Szczecin