Warsztaty Hufcowych KSI w Szczecinku 7 maja 2016r.

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na warsztaty dla członków Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich, które odbędą się 7 maja 2016 roku w Szczecinku, w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 1 Maja 22. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10.00 a zakończą się o godzinie 18:00, odbywać będą się równolegle do odprawy komend hufców.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • zadania stojące prze KSI,
  • funkcjonowanie KSI,
  • funkcjonowanie Systemu Stopni Instruktorskich.

W ramach przygotowania się do udziału w warsztatach prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w ZHP dokumentami dotyczącymi pracy z kadrą: „System stopni instruktorskich”, „Kształcenie kadry w ZHP” i „System pracy z kadrą w ZHP”.

ChKSI prosi o potwierdzenie obecności na warsztatach do dnia 1 maja 2016r. na adres biuro@zachpom.zhp.pl