KURS PODHARCMISTRZOWSKI „SZEKLA 2016”

Posted by: | Posted on: Styczeń 20, 2016
„Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach”. Grace Hopper

Cel kursu

 • przygotowanie instruktora do zdobycia stopnia podharcmistrza
 • przygotowanie do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich

Organizator

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „KOMPAS”

Miejsce

Szczecin i okolice (noclegi w warunkach turystycznych)

Terminy biwaków

 • 19-21.02.2016
 • 18-20.03.2016
 • 22-24.04.2016

Wymagania dotyczące uczestników

 • minimalny wiek – ukończone 18 lat
 • stopień instruktorski – minimum otwarta próba podharcmistrzowska
 • opłacone składki członkowskie oraz wpis do ewidencji ESHD ZHP

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach
 • realizacja zadań podczas kursu

Koszt kursu

160,00 zł

Termin zgłoszeń

10.02.2016 r.

Zgłoszenia na załączonej ankiecie proszę przesyłać na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl
Do dnia 11.02.2016 wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz z numerem konta do dokonania wpłaty za kurs.

Termin wpłat za kurs

14.02.2016

Zapewniamy

 • nocleg w warunkach turystycznych
 • obiady w soboty
 • wyprawkę kursową
 • realizacje programu  materiały kursów

 

Comments are Closed