Przypomnienie o obowiązkach wynikających ze zmian w zakresie finansów Chorągwi

Posted by: | Posted on: Styczeń 11, 2016

kolkaZ-46Druhny i Druhowie – szefowie jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Szczecin!

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem w Chorągwi systemowych zmian w zakresie finansów – zgodnie z zaleceniami Skarbnika Chorągwi – gotówka będąca w dyspozycji poszczególnych jednostek musi być przeniesiona na konto bankowe Hufca. Jest to niezbędna operacja, aby przejść na nowe zasady wykorzystywania środków. Prosimy, aby szefowie jednostek Hufca, którzy jeszcze tego nie uczynili, wywiązali się ostatecznie z tego obowiązku w terminie do 17 stycznia 2016 roku.

pwd. Jerzy Ruszała – Skarbnik Hufca ZHP Szczecin

Comments are Closed