Informacje

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Październik 22, 2018

Codziennie Polskę tworzyMy

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Październik 19, 2018

Konsultacje „Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego”

kontur dwóch twarzy i kręgi wymiany myśliDruhny i Druhowie, na wniosek instruktorów Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP zespół ds „opcji zero”opracował projekt zmiany obowiązującej Instrukcji gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, zmieniający zasady funkcjonowania jednostek specjalnościowych (punkty 55-69). Zainteresowanych członków kadry ZHP pracujących bezpośrednio lub pośrednio z gromadami i drużynami zapraszamy do przesyłania swych uwag.

Ponieważ treść obowiązującej Instrukcji ma już 2,5 roku, zespół „opcji zero” zaprasza także do nadsyłania wszelkich innych uwag dotyczących przyjętych w niej rozwiązań oraz jej funkcjonowania w praktyce.

„Opcja zero” deklaruje, że wszystkie uwagi rozważymy i do każdej się odniesie. Jeśli jedna ankieta nie pomieści Twoich uwag, wypełnij ją drugi raz – Twoje odpowiedzi zostaną połączone ręcznie.

Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 28 października 2018 r. włącznie.

Ankieta za pośrednictwem której możecie zgłaszać uwagi i propozycje zmian.

Treść instrukcji ze zmianami.

 

Przygotował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Październik 8, 2018

Zobowiązanie Instruktorskie druhny Alicji

W niedzielę 30 września 2018 roku Zobowiązanie Instruktorskie złożyła druhna Alicja Oślizło, przyboczna w 64 ODSH „Cień”. Uroczystość odbyła się na wieży katedry szczecińskiej w obecności rodziców, instruktorów, harcerzy i przyjaciół. Zobowiązanie odebrał opiekun próby – harcmistrz Mirosław Namiotko. Witamy Alę w gronie instruktorów Hufca Szczecin i życzymy wspaniałej instruktorskiej przygody!

« 1 z 5 »

foto Małgorzata Bojarun

Przygotował: phm. Jędrzej Namiotko

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

 

Posted by: | Posted on: Październik 4, 2018

Jesienne Spotkania ze Specjalnościami w Chorągwi Zachodniopomorskiej

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych szefów jednostek i starszyznę Hufca na 3. edycję Jesiennych Spotkań ze Specjalnościami.

Jeśli chcecie rozpocząć przygodę ze specjalnościami lub prowadzicie już drużynę specjalnościową i szukacie nowych propozycji programowych, ciekawych kontaktów oraz nowych możliwości – to spotkanie dokładnie dla Was!

 • Spotkanie odbędzie się w Budynku Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przy ulicy Ogińskiego 15 w Szczecinie w dniu 27.10.2018 r.
 • Rozpocznie się o godzinie 10:00, a zakończy w okolicach 17:30. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek obiadowy.
 • Składka zadaniowa to 5zł.

Szczegóły pod adresem: http://zachpom.zhp.pl/jesienne-spotkania-z-specjalnosciami/

Komenda Hufca Szczecin

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Wrzesień 3, 2018

Nowe instrukcje GK ZHP w zakresie tworzenia i działania gromad, drużyn i kręgów!

Jak informuje Członkini Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – phm. Anna Piasecka-Grzegorek na stronie internetowej ZHP opublikowano Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Uchwała wprowadza m.in. nowe deklaracje członkowskie, deklaracje drużynowych, oraz oświadczenia rodziców Nieprzetartego Szlaku.

Nowe zasady obowiązują od 31 sierpnia 2018 roku i wprowadzają bardzo ważne klauzule odnoszące się do specyfiki działalności harcerskiej oraz do przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Dlatego szefowie wszystkich jednostek Hufca powinni niezwłocznie się z nimi zapoznać i dochować formalności zaraz po rozpoczęciu nowego roku harcerskiego.

Uchwałę oraz związane z nią załączniki można znaleźć na stronie https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-23-2018-31-sierpnia-2018-r-sprawie-zatwierdzenia-instrukcji-tworzenia-dzialania-gromady-druzyny-kregu-klubu-specjalnosciowego/

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018

Poradnik „Bezpieczeństwo w ZHP” – lektura obowiązkowa dla każdego instruktora

Poradnik „Bezpieczeństwo w ZHP” ma na celu przedstawienie organizatorom wypoczynku, wychowawcom, instruktorom i wszystkim innym osobom, które mogą w jakimś stopniu uczestniczyć w przygotowaniach i realizacji zadań związanych z organizacją harcerskiej pracy śródrocznej czy akcji letniej i zimowej, wskazówek dotyczących bezpiecznego zorganizowania pracy i zajęć. Przedstawione w poradniku materiały zostały zebrane z wielu źródeł – zarówno z poradników dedykowanych przez Ministerstwa, jak ustaw i rozporządzeń, opracowań dotyczących wypoczynku, a także na podstawie doświadczeń członków Zespołu ds. bezpieczeństwa w ZHP.

phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Sierpień 24, 2018

Nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP, ogłasza nabór kandydatów na funkcję członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w celu uzupełnienia stanu osobowego CKR ZHP.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię i nazwisko
 • stopień instruktorski
 • przydział służbowy
 • wiek
 • numer PESEL
 • numer ewidencyjny ESHD
 • wykształcenie i zawód
 • miejsce nauki lub pracy (stanowisko)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • wykaz obecnie pełnionych funkcji w ZHP
 • przebieg służby instruktorskiej
 • uzasadnienie chęci kandydowania, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności kandydata w realizacji zapisów § 72 ust. 2 Statutu ZHP
 • zgoda na kandydowanie (wzór poniżej)
 • oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej za rok 2017/2018 (wzór poniżej)
Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat.ckr@zhp.pl do dnia 13 września 2018 r.

 

Zgoda na kandydowanie
„Wyrażam zgodę na kandydowanie do CKR ZHP. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu ZHP. Data i czytelny podpis kandydata”
Oświadczenie o zaliczeniu służby instruktorskiej
„Oświadczam, że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok 2017/2018 oraz posiadam opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP za rok 2018. Data i czytelny podpis kandydata”
Przygotował: phm. Jerzy Ruszała
Posted by: | Posted on: Sierpień 6, 2018

5. Festiwal Piosenki Harcerskiej objęty kolejnym honorowym patronatem

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Lipiec 24, 2018

Patronat Komendantki Chorągwi nad 5. Hufcowym Festiwalem Piosenki Harcerskiej

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała

Posted by: | Posted on: Lipiec 12, 2018

Obóz „Aestiva Silva” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

Opublikował: phm. Jerzy Ruszała