Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: Sierpień 14, 2019

Przetestuj nowe instrumenty metodyczne w swojej drużynie

Poniższe zaproszenie kierowane jest do drużynowych, którzy chcieliby włączyć się w proces tworzenia nowych instrumentów metodycznych poprzez testowanie ich w pracy swojej jednostki pomiędzy styczniem 2020 roku a styczniem 2021 roku w ramach pilotażu SIM.

Proces przygotowania do pilotażu rozpoczynamy w sierpniu 2019 roku szkoleniami wstępnymi podczas Zlotu Kadry. Dla drużynowych, którzy nie będą w stanie wziąć w nim udziału, Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM) postara się zorganizować spotkania uzupełniające na przełomie sierpnia i września 2019 roku.

Warunkiem udziału w pilotażu jest także rzetelne wypełnienie Badania Drużynowego i udostępnienie ZIM jego wyników.  Nie ma to na celu oceny Waszej dotychczasowej pracy, jest za to niezbędne do ewaluacji wyników pilotażu, m.in. zidentyfikowania sytuacji, na które zaprojektowany system niedostatecznie odpowiada.

Następnie jesienią 2019 roku (pomiędzy wrześniem a grudniem) w pracy bezpośredniej z przydzielonym opiekunem (członkowie ZIM lub specjalnie przeszkoleni metodycy) odbędzie się proces indywidualnego przygotowania. Wsparciem do niego będzie także seria kilku tematycznych Webinariów, na których instruktorzy ZIM przedstawią najważniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem nowych instrumentów.

Zapisy do 30 sierpnia! Nie zwlekajcie – liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia odbywają się przez formularz.

Zgłaszając się do udziału deklarujesz udział w kilkugodzinnym szkoleniu wstępnym na żywo (sierpień-wrzesień 2019 roku), serii tematycznych Webinariów (wrzesień-grudzień 2019 roku) oraz bezpośredniej pracy z opiekunem (kontakt bezpośredni, ewentualne spotkania szkoleniowe w małej grupie lub indywidualne), a także regularnego przekazywania informacji zwrotnej (w tym także odczuć członków Twojej jednostki) do ZIM w formie kwartalnego wypełniania ankiety z pytaniami ilościowymi (w ciągu 2020 roku) oraz kwartalnych rozmów z opiekunem (w ciągu 2020 roku) oraz korzystania z innych form wsparcia ze strony opiekuna.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie procesu przygotowywania reformy oraz mapy drogowej konsultacji i pilotażu można znaleźć na dedykowanej stronie HUBU INFORMACYJNEGO GK ZHP.

źródło: zhp.pl

Posted by: | Posted on: Sierpień 13, 2019

Od września 2019 roku nadchodzą bardzo ważne zmiany

Druhny i Druhowie!

Wakacje pachnące lasem, wypełnione plecakiem przygód i beztroskim śmiechem, nieuchronnie zmierzają ku końcowi. Pomysły do zrealizowania w pracy Waszych drużyn, w nowym roku szkolnym, na pewno już plączą Wam się po głowach.

Od września 2019 roku nadchodzą również pewne, bardzo ważne zmiany. Dotyczą one przede wszystkim drużynowych i przybocznych.

Proszę Was o zapoznanie się z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 73/2019 z dnia 30 czerwca 2019r. w sprawie planu działań na lata 2019-2021 w celu zwiększenia liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego i wzmocnienia w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy (istotny jest załącznik do tej uchwały).

Uchwałę i załącznik znajdziecie pod linkiem:

https://dokumenty.zhp.pl/uchwala-glownej-kwatery-zhp-nr-73-2019-z-dnia-30-czerwca-2019-r-w-sprawie-planu-dzialan-na-lata-2019-2021-w-celu-zwiekszenia-liczby-instruktorow-w-gronie-osob-pelniacych-funkcje-druzynowego-i-wzmocni/?fbclid=IwAR2vFGVicV7CXL6gmvNkr51zn35DkUH6d_CajQRm6jjfDlLlQT65Mg9yHKs

W układzie graficznym (4 schematy) zmiany te zaprezentowano na profilu Facebook ZHP:

https://www.facebook.com/ZHPpl/photos/pcb.10159111049899466/10159111048939466/?type=3&theater

Sporo pracy przed nami wszystkimi, ale damy radę! … BO JAK NIE MY, TO KTO? 😊

Czuwaj!

phm Anna Piasecka – Grzegorek

Posted by: | Posted on: Sierpień 9, 2019

Główna Kwatera ZHP przyjęła do realizacji Program Wsparcia Szczepów.

Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka. Szczepy pełnią ważną rolę w jej realizacji, gdyż zapewniają harcerkom i harcerzom ciąg wychowawczy. Dzięki temu zmiana jednostki jest dla nich naturalna.

W celu doskonalenia pracy szczepów Główna Kwatera ZHP przyjęła do realizacji Program Wsparcia Szczepów. Zobaczcie, co zawiera ten program i jakiej pomocy możecie oczekiwać od swoich przełożonych 😊

phm. Anna Piasecka-Grzegorek

 

Posted by: | Posted on: Sierpień 6, 2019

6. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „BRZASK” objęty honorowym patronatem Naczelniczki ZHP

Posted by: | Posted on: Lipiec 25, 2019

6. GZ „Zielone Żabki” realizuje projekt dot. wypoczynku dzieci i młodzieży

Posted by: | Posted on: Lipiec 8, 2019

Rozkaz L.7/2019 z dnia 7 lipca 2019 roku

 Rozkaz L.7/2019 z dnia 7 lipca 2019 roku

Read More …

Posted by: | Posted on: Lipiec 8, 2019

74. Rocznica ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie i Dzień Pionierów Miasta Szczecin

 
5 Lipca 2019  roku harcerze naszego Hufca pomagali w uroczystościach miasta z okazji 74. Rocznicy ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie i z okazji Dnia Pionierów Miasta Szczecin.
 
 
Posted by: | Posted on: Lipiec 4, 2019

Jak napisać dobry plan pracy gromady lub drużyny?

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy!

Poniżej podaję kilka porad, które mam nadzieję pomogą Wam w napisaniu programu pracy Waszej jednostki na nadchodzący rok harcerski. Wiedząc, że dobry program to połowa sukcesu mam nadzieję, że poniższe wskazówki ułatwią oraz pomogą Wam uporządkować sposób planowania pracy gromady lub drużyny, a także uczynią tę pracę satysfakcjonującą.

Na samym początku tworzenia programu pracy proponuję  zastanowić się nad wizją swojej gromady lub drużyny – jak ma ona wyglądać za rok, dwa lub trzy lata. Razem z przybocznymi, czy też radą drużyny zastanówcie się, co dla Was oznacza „wymarzona gromada/drużyna” i spiszcie swoją wizję.

Kolejnym etapem programowania pracy gromady/drużyny jest analiza bieżącej sytuacji. Odwołując się do obserwacji i przemyśleń własnych oraz swoich przybocznych czy członków rady drużyny zastanówcie się, jaka jest aktualna kondycja Waszej jednostki. Warto przeanalizować też wnioski z realizacji poprzedniego planu pracy gromady/drużyny.  Zwróćcie uwagę, aby analiza ta obejmowała również funkcjonowanie gromady czy drużyny w środowisku zewnętrznym (współpraca ze szkołą, z Hufcem, z innymi gromadami/drużynami, pozyskani sponsorzy, rodzice wspomagający pracę gromady/drużyny itd.).

Poniżej podaję narzędzia przydatne na etapie analizy gromady/drużyny:

– analiza sytuacyjna – to przyjrzenie się ogólnemu stanowi gromady/drużyny, z perspektywy spełnienia przez nią podstawowych kryteriów koniecznych, aby w ogóle nazywać się podstawową jednostką organizacyjną ZHP i myśleć o prowadzeniu pracy wychowawczej w sposób harcerski. Zachęcam do skorzystania z nowych technologii – specjalnie przygotowanego do tego celu narzędzia PROGRAMATOR (www.programator.zhp.pl). Dzięki niej otrzymacie informację, czy sytuacja rzeczywista Waszej jednostki zgadza się z wymogami „Instrukcji tworzenia i działania gromad, drużyn, kręgów i klubów specjalnościowych” oraz podpowiedzi, w jakich materiałach szukać pomocy w poszczególnych dziedzinach;

– analiza SWOT – to proste, a zarazem bardzo skuteczne narzędzie, dzięki któremu uświadomicie sobie, co się dzieje w Waszej gromadzie czy drużynie. SWOT jest akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Oportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Metoda polega na wpisywaniu jak największej liczby cech, które spełniają dane kryterium;

– analiza LUKA – polega na określeniu stanu faktycznego w momencie analizy (jak jest?) oraz stanu idealnego, do jakiego dążymy (jak powinno być?), a następnie wypełnieniu luki pomiędzy nimi konkretnymi pomysłami (co zrobić, aby to osiągnąć?);

– analiza 4xjak? – to metoda polegająca na zadawaniu pytań: Jak jest? Jak do tego dojść? Jak będzie za rok? Jak będzie idealnie?  i szukaniu na nie odpowiedzi. Dodatkową jej wartością jest możliwość osadzenia pozytywnej zmiany na osi czasu, czyli dzielenie celów na długoterminowe i krótkoterminowe.

Kiedy macie za sobą porządnie zrobioną analizę, to już znaczna część pracy jest za Wami. Teraz przechodzimy do trudnego zadania, jakim jest stawianie celów – pamiętając oczywiście cały czas  o swojej wizji gromady/drużyny. Cele powinny być tak postawione, aby umożliwiały dotarcie lub zbliżenie się do stanu, jaki opisaliście wcześniej w wizji oraz wynikały z jej porównania ze stanem opisanym w analizie.

Cel powinien być tak sformułowany, by przyniósł Wam korzyść, pozytywną zmianę, a nie był tylko ogólnym hasłem. Służy do tego wiele narzędzi, a najpopularniejszym z nich jest narzędzie o nazwie SMART, co oznacza: S jak szczegółowy, M jak mierzalny, A jak ambitny (atrakcyjny), R jak realny, T jak terminowy.

A co w sytuacji, gdy z przeprowadzonej wcześniej analizy wynika kilkanaście celów? Jak sprawdzić, który z nich jest ważniejszy czy pilniejszy od innych? W wyznaczaniu Waszych priorytetów  na dany rok pomocne będzie narzędzie o nazwie Kwadrat Eisenhowera. Zasada jest prosta – dzielimy cele na 4 kategorie: ważne i pilne (priorytety); ważne, ale niepilne (cele drugorzędne); mało ważne, ale pilne (cele drugorzędne); mało ważne i niepilne (cel trzeciorzędne). Tak wyznaczonych celów – priorytetów nie powinno być więcej niż pięć. Natomiast cele drugorzędne możecie delegować innym do zrobienia lub odłożyć je na później. Odpuśćcie sobie cele trzeciorzędne, nawet jeśli wydają Wam się super – nie ma na nie czasu i sił!

Cel wyznacza kierunek działania, ale sam z siebie nie mówi jednak, co dokładnie trzeba zrobić, aby dotrzeć do ideału. Uszczegółowieniem celu są zamierzenia, do których następnie przyporządkowuje się konkretne zadania. Dopiero one mówią nam, co faktycznie należy zrobić.

Kolejnym  etapem planowania pracy gromady/drużyny jest sporządzenie harmonogramu działania jednostki. Przy układaniu wyznaczonych wcześniej zadań w harmonogram pomocnym będzie narzędzie tzw. Diagram Gantta. Podstawową zasadą tego grafu jest podział zamierzeń na poszczególne zadania i rozłożenie ich w czasie. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w Internecie, np. na stronach Wikipedii czy na stronie www.ganttproject.biz (darmowy program do projektowania tym narzędziem).

Pamiętajcie, aby po zakończeniu tego etapu planowania nie trafił on do przysłowiowej szuflady, a towarzyszył Wam w kolejnych miesiącach. Harmonogram powinien  być stale obecny w życiu jednostki. Przy koordynowaniu różnych przedsięwzięć można skorzystać z darmowego technicznego ułatwienia – Doodle (www.doodle.com) , zwłaszcza w drużynach starszoharcerskich i wędrowniczych. Zdarza się, że w ciągu roku harcerskiego z różnych przyczyn trzeba dokonać zmiany harmonogramu. Zmian w zbiórkach raczej nie trzeba nigdzie zgłaszać – chyba, że dotyczą działań z kategorii tzw. „podwyższonego ryzyka”. Inaczej ma się rzecz z biwakami, które organizujecie samodzielnie. Wszystkie powinny być zawarte w programie pracy, a ewentualne zmiany powinny być zgłoszone w komendzie hufca.

Etapem zamykającym cykl działań związanych z programowaniem pracy gromady/drużyny w danym roku jest podsumowanie i ocena wykonania programu pracy gromady/drużyny. Jest to także etap przygotowawczy do kolejnego cyklu programowania pracy danej jednostki. Pamiętajcie, że podsumowanie powinno uwzględniać głosy wszystkich zainteresowanych – nie tylko kadry, ale i samych podopiecznych: zuchów lub harcerzy. Dobrą praktyką jest także ewaluacja poszczególnych zadań po ich przeprowadzeniu. Dostarczona w ten sposób informacja zwrotna powie Wam, co było dobrym pomysłem, co się podobało, a także co powinno się zmienić następnym razem lub z czego zrezygnować w przyszłości.

Proces programowania pracy gromady/drużyny cały czas zatacza koło. Najważniejsze jest w nim nie opanowanie sztuki planowania jako takiego, ale zapewnienie harcerskiego charakteru zarówno samego procesu, jak i jego efektów. Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, bez niego nawet najprężniej działająca jednostka nie może uchodzić za harcerską.

Planowanie pracy podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP zostało opisane w poszczególnych podręcznikach metodycznych, dostępnych np.  na stronie Centralnego Banku Pomysłów (cbp.zhp.pl). Na tej stronie można znaleźć również inne pozycje warte polecenia, tj. Poradnik „Planowanie pracy drużyny”, Poradnik „Jak napisać program drużyny”  czy „Poradnik o planowaniu działania wychowawczego”.

Zachęcam do zapoznania się z nimi, gdyż warto je przeczytać!

pwd. Beata Ruszała

Szefowa Hufcowego Zespołu Programowego

Posted by: | Posted on: Lipiec 3, 2019

6. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „BRZASK”

Ruszyły przygotowania do 6. Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej BRZASK 2019… Festiwal odbędzie się jak co roku w Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie w dniach 07-08.09.2019 r.

W tym roku należy przygotować do konkursu festiwalowego dwa utwory: piosenkę harcerską i piosenkę o charakterze ludowym. Szczegółowy Regulamin Festiwalu można znaleźć >>> tutaj. Wypełnione formularze zgłoszenia należy przesłać do dnia 12.08.2019 r. na adres  Biura Festiwalu: f.brzask@gmail.com.

Festiwal ma charakter otwarty dla wszystkich członków ZHP.

Organizatorzy Festiwalu zachęcają na skorzystania z proponowanych warsztatów wokalno-muzycznych i indywidualnych konsultacji muzycznych – należy wcześniej zgłosić taką chęć do organizatorów Festiwalu (np. na adres e-mail Biura Festiwalu). Każdy chętny otrzyma poradę, fachową pomoc w przygotowaniu się do Festiwalu.

W sprawach organizacyjnych można się zgłaszać do Koordynatora Festiwalu – pwd. Pawła Woś (nr tel. 693 630 432). 

W imieniu organizatorów Festiwalu gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Niech znowu zabrzmi piosenka Festiwalu „Ten świat to my…”!!!

pwd. Beata Ruszała

Posted by: | Posted on: Lipiec 1, 2019

Hufcowa społeczność instruktorska powiększyła się o kolejne dwie Druhny Instruktorki

W ostatni weekend, tj. 28 i 29 czerwca 2019 roku nasza hufcowa społeczność instruktorska powiększyła się o dwie Druhny Instruktorki.

Zobowiązanie instruktorskie złożyły:

  • w Wielgowie – druhna Grażyna Ruszała – zobowiązanie odebrali rodzice-instruktorzy: pwd. Beata Ruszała i phm. Jerzy Ruszała oraz opiekun hm. Aleksandra Namiotko,
  • na Osowie – druhna Aleksandra Sozzo – zobowiązanie odebrał opiekun hm. Mirosław Namiotko.

Obu Druhnom towarzyszyli harcerscy przyjaciele oraz najbliższa rodzina. Nowym instruktorkom życzymy wielkiej mocy!

Aleksandra i Mirosław Namiotko